Veel innovaties bij asfalt

Artikel delen

Er wordt volop geïnnoveerd in de asfaltwegenbouw. Dat blijkt onder meer uit de ingebruikname op 26 november 2020 van de duurzaamste weg van Nederland: de N470 tussen Delft en Zoetermeer. Op de weg ligt een asfaltsoort die het brandstofgebruik van auto’s vermindert, door een zeer lage rolweerstand. Daarnaast worden andere innovatieve asfaltmengsels getest, zoals asfalt versterkt met houtvezel en asfalt met hoge percentages gerecycled materiaal.

weg N470

Foto: Stephan Tellier.

“De infrasector maakt een slag van ambachtelijk naar industrieel werken. Vroeger werd er vooral gestuurd op de ingrediënten en receptuur, nu wordt procesinformatie steeds belangrijker”, zegt Berwich Sluer, die leidinggeeft aan QRS (Quality, Research and Support), de kennisafdeling voor droge infrastructuur bij Boskalis. “Doordat de asfaltmengsels steeds complexer worden en in aantal sterk toenemen moet je de beheersing tijdens uitvoering en de prestaties bij gebruik ook steeds beter monitoren. Door goede monitoring tijdens de uitvoering en gebruik van deze informatie bij de beheersing kun je beter sturen op een goed eindresultaat. In het verleden werd er vooral gestuurd op de juiste ingrediënten.”

Niet alleen goede monitoring is van groot belang, maar ook procesbegeleiding. Sluer legt uit: “De informatie tijdens het uitvoeringsproces is vaak erg versnipperd. Veel data worden meerdere malen ingevoerd en weer overgenomen en verdwijnen dan ook nog eens na afronding van een project. Door gebruik van ons nieuwe levenscyclus bedrijfsinformatiesysteem PIM (Pavement Information Modelling) is beter databeheer mogelijk. Alle informatie komt binnen op één platform en is ook direct gekoppeld aan een GPS-locatie. Procesbeheer, -ontwikkeling en asfaltinnovatie gaan dus hand in hand.”

Meer lezen? Het volledige artikel leest u in GWW Totaal nummer 1 en op de website!