N470 wekt eigen energie op voor verlichting

Artikel delen

Met de ingebruikname van het eigen elektriciteitsnetwerk is op 26 november 2020 de duurzaamste weg van Nederland afgerond. De N470 tussen Delft en Zoetermeer is de eerste weg met een gesloten energiesysteem, waarbij duurzame energie lokaal wordt opgewekt, opgeslagen en gebruikt. De zonnepanelen in het geluidsscherm bij Delfgauw wekken voldoende energie op om 323 lichtmasten en 225 verkeerslichten langs de weg van stroom te voorzien.

Foto: Stephan Tellier.

Een grote batterij zorgt ervoor dat de stroom die overdag wordt opgewekt, ’s avonds gebruikt kan worden. Dit ‘DC-grid’ is één van zestien innovaties die de N470 over de volledige lengte van 17 kilometer de duurzaamste weg van Nederland maken. De provincie Zuid-Holland wil in deze weg producten en technieken uitproberen waarmee ze ernaar streeft om uiteindelijk alle wegen in de provincie CO2-negatief te maken.

Duurzaam én bereikbaar

De N470 is CO2-negatief doordat deze meer CO2 compenseert dan dat er vrijkwam bij de werkzaamheden. Het werk aan de N470 heeft 1.600 ton CO2 uitgestoten, terwijl tijdens het groot onderhoud en de levensduur van de weg ruim 5.000 ton CO2 bespaard en gecompenseerd wordt met maatregelen in en rond de weg. Voorbeelden zijn asfalt dat de rolweerstand van autobanden verlaagt, slimme verkeerslichten en het zelfvoorzienend energienetwerk langs de weg dat de lichtmasten en verkeerslichten van eigen duurzame stroom voorziet.
Gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland ziet in het project twee ambities gerealiseerd: “We willen de best bereikbare provincie van Nederland zijn en we willen onze infrastructuur CO2-neutraal beheren en onderhouden. Op beide vlakken hebben we bij de vernieuwing van de N470 grote stappen gemaakt.” Het project werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met bouwbedrijf Boskalis Nederland, advies- en ingenieursbureau TAUW en Dynniq die het DC-Grid heeft ontworpen en gebouwd.

Foto: Stephan Tellier.

Lokaal opwekken, opslaan en gebruiken

De N470 is de eerste weg met een eigen zelfvoorzienend energiesysteem. Er zijn 220 zonnepanelen verwerkt in een geluidsscherm langs de weg bij Delfgauw. Deze wekken gelijkstroom op die direct opgeslagen wordt in de naastgelegen ‘groene batterij’. Langs 5 kilometer van de weg werken alle verkeerslichten en lichtmasten op dit netwerk. De afstanden zijn klein, zodat geen elektriciteit verloren gaat bij transport door hoogspanningskabels en omzetting naar wisselstroom. Dat voorkomt energieverlies en CO2-uitstoot.
Doordat de energie lokaal opgewekt, opgeslagen én gebruikt wordt, is het elektriciteitsnetwerk van de weg nagenoeg zelfvoorzienend, waardoor het stroomnet niet onnodig wordt belast. De wegverlichting zelf is vervangen door energiezuinige LED-armaturen die ook nog eens kunnen dimmen als het ’s nachts rustig op de weg is.

Minder uitstoot, meer comfort

“In vrijwel alle onderdelen van de weg hebben we duurzame innovaties toegepast. Zichtbaar én onzichtbaar voor de weggebruiker,” aldus David Vermeire, directeur bij Boskalis Nederland. Op de weg ligt een asfaltsoort die het brandstofgebruik van auto’s vermindert. Doordat het oppervlakte extra glad en vlak is, hebben autobanden minder wrijving.
Ook worden er vijf innovatieve asfaltmengsel getest, zoals asfalt versterkt met houtvezel dat een eerste stap is naar fossielvrij asfalt, of asfalt dat met hoge percentages gerecycled materiaal. Slimme verkeerslichten houden zelf het verkeer in de gaten en passen zich aan op de drukte. Het verkeer hoeft minder vaak te stoppen en op te trekken, wat volgens Boskalis files en uitstoot zal schelen.

Foto: Stephan Tellier.

Natuurlijke materialen in en om de weg

Naast CO2-besparing is er in de N470 ook plek voor het verbeteren van de biodiversiteit langs de weg met de aanleg van duurzame bermen vol inheemse bloemen en verminderen van geluids- en lichthinder voor omwonenden en dieren langs de weg. Panelen van plantenresten dempen het geluid uit tunnels. Verkeersborden en hectometerpaaltjes zijn gemaakt van natuurvezel of hergebruikt. De komende jaren zullen nog meer duurzame innovaties aan de weg toegevoegd worden via een innovatiewedstrijd. De winnaars van de eerste editie worden komend voorjaar toegepast: een geluidsscherm op basis van snelgroeiend, duurzaam hennephoutvezel en een veilige middenbarrier van gerecycled beton.

N470 geeft energie

Aanleiding voor dit project is de doelstelling van de provincie om in 2025 de CO2 footprint van het beheer en onderhoud van haar wegen te halveren ten opzichte van het niveau in 2015, op weg naar CO2 neutraliteit in 2050. Deze doelstelling krijgt concreet vorm in het onderhoud aan de N211 en de N470.
Provincie Zuid-Holland nodigt voor deze pilotwegen overheden, ondernemers en burgers uit om anders naar mobiliteit te kijken. Na een succesvolle proef op een deel van de N211 in het Westland, werkt de Provincie op de gehele N470 met innovatieve bedrijven aan oplossingen die energie besparen en opwekken. Het resultaat is onder meer dat de weg schoner wordt en dat de doorstroming verbetert. De weg wordt een praktijkproeftuin voor innovatie en samenwerking. Succesvolle innovaties worden opgeschaald naar andere wegen.