In de Spotlight

Artikel delen

Verlaag CO2-uitstoot met 89% met HVO-aangedreven pompsets

De Gorman-Rupp dieselaangedreven pompsets zijn geschikt gemaakt voor HVO-brandstoffen. Deze pompsets worden ook gebruikt in de GWW-sector en hier ziet Gorman-Rupp het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen toenemen. Opdrachtgevers stellen een ‘groene’ aanpak vaker als eis.

 

pomp

HVO is een niet-fossiele brandstof en wordt geproduceerd uit plantaardige en dierlijke grondstoffen. Voor deze niet-fossiele brandstoffen zijn veel namen in gebruik. Blauwe diesel, CO2-fuel en green diesel worden vaak worden aangeduid als biodiesel. Voor de duidelijkheid: HVO is geen biodiesel. Alhoewel biodiesel en HVO in de basis dezelfde grondstoffen hebben, is het fabricageproces verschillend. Biodiesel wordt over het algemeen aangeboden als bijmenging bij reguliere, fossiele diesel.
Gorman-Rupp raadt het gebruik van biodiesel af. Moderne dieselmotoren met onder andere hogedruk common rail injectiesystemen zullen op termijn niet juist functioneren met deze brandstoffen. Daarbij is het milieueffect van biodiesel, als bijmenging bij reguliere diesel, gering.

Efficiency

HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil. HVO biedt diverse voordelen ten opzichte van biodiesel. HVO heeft een hoog cetaangetal, tot wel 76 (voor reguliere diesel is dat 51). Hoe hoger het cetaangetal, des te sneller de brandstof zal ontbranden en efficiënter de motor zal draaien.

hal

Voordelen gebruik HVO

HVO-brandstoffen zijn gecertificeerd door de ISCC en bieden een CO2-reductie tot 89%. Dit is een berekend maximum dat gerealiseerd wordt in de keten, vanaf de bron (winning) tot aan de uitlaat. ISCC-gecertificeerde brandstoffen worden gemaakt uit andere grondstoffen dan die voor de productie van levensmiddelen worden gebruikt. De productie van gecertificeerde brandstof brengt de voedselketen niet in gevaar.
HVO brandstof geeft ook een schone verbranding. Hiervoor is ook de uitstoot van NOx, fijnstof en zwavel lager.

Nadelen HVO

HVO is duurder dan reguliere diesel en is de verkrijgbaarheid van HVO minder eenvoudig dan die van reguliere diesel, met name bij projectlocaties. Gelukkig nemen meer leveranciers HVO-brandstof op in hun programma. Om de maximale milieuwinst te behalen moet de vermenging met reguliere diesel vermeden worden. De nadelen zijn gering ten opzichte van de milieuwinst die te behalen valt met het gebruik van HVO-brandstoffen. Het gebruik van HVO in combinatie met moderne stage-V dieselmotoren biedt ondernemingen de mogelijkheid om eenvoudig een bijdrage te leveren aan hun milieudoelstellingen.

Compleet gamma pompsets

Het complete gamma van de Gorman-Rupp S-Line dieselaangedreven pompsets voor 2021 is geschikt voor het gebruik van HVO-brandstof. Om zo de groene ambities in diverse sectoren kracht bij te zetten.

Gorman-Rupp
www.grpumps.nl

Download onze whitepaper HVO brandstoffen