Werken in een WITTE WERELD

Artikel delen

‘Vierhonderd rijplaten in de sneeuw’. Het zou zomaar de titel kunnen zijn van een roman. Romantisch was het decor bij Nederhorst den Berg zéker, maar de 900 meter lange rijplatenbaan lag er niet voor niks. Daar moesten de diepladers en ander zwaar materieel overheen om vlot en veilig de beoogde bouwplaats te kunnen bereiken. De plek waar Van Schie een boorplatform moest bouwen, ergens diep in de weilanden van de Horstermeerpolder.

De Horstermeerpolder heeft een probleem. De polder heeft last van extreme verzilting. Dat is slecht voor de landbouw, industrie, drinkwater en natuur. Terwijl het water in de andere polders en natuurgebieden in de omgeving zoet is, komt er in de Horstermeer steeds meer brak kwelwater omhoog. Het zoute grondwater is oud zeewater dat de ondergrond is ingetrokken toen de zee hier zo’n zevenduizend jaar geleden nog vrij spel had. De polder zelf ligt 2,5 meter onder NAP. En onder die polder ligt een grote bubbel brak water. Vooral in het midden komt het nu al aan de oppervlakte in de sloten. Waternet, het bedrijf dat niet alleen drinkwater produceert voor de wijde omgeving, maar ook voor de stad Amsterdam, heeft onlangs een revolutionaire methode ontwikkeld om van dit brakke water schoon drinkwater te maken. Om te onderzoeken of dit werkt, worden er nu proefboringen gedaan.

Sterk platform

Frank Smits, ingenieur bij Waternet, legt uit waarom de proefboring vanaf een stabiel platform moet gebeuren: ‘We boren 230 meter diep (!) door allerlei lagen heen. We gaan ook dwars door een hele diepe kleilaag en weten niet wat daar onder zit. Waarschijnlijk veel water. De kans is groot. En als dat met grote druk omhoog komt, moeten we stevig staan met onze installatie. Ook kan het hele boorgat door de druk ontzet raken en staan we met al onze apparatuur midden in de smurrie’.

Van Schie heeft ervaring met dit soort werk en heeft al eerder platforms gebouwd voor diverse soorten boringen. Hier in Nederhorst is het platform opgebouwd uit een combinatie van uniflote pontons en treadway-brugdelen. De vraag naar schoon drinkwater is de laatste jaren enorm gegroeid. Mede door de vele datacenters die er de laatste jaren bij zijn gekomen, juist rond Amsterdam. Voor de koeling van hun apparatuur wordt water gebruikt. Waternet kan nauwelijks meer aan de vraag voldoen. Daarom zou het een enorme opsteker zijn als de ontzilting van de Horstermeerpolder gaat lukken. Met name omdat het heel zuiver water is. Het is alleen zout, dus er zitten geen medicijnresten, metalen of bestrijdingsmiddelen in, zoals elders in Nederland. De boringen werden uitgevoerd door grondboorbedrijf Haitjema B.V.

www.vanschie.com