Natuurorganisaties lanceren website Omgevingswet

Artikel delen

Nederland krijgt naar verwachting vanaf 1 juli 2022 een nieuwe wet: de Omgevingswet. Om natuurbeschermers op weg te helpen, lanceren groene organisaties de site samenvooronzeleefomgeving.nl. Hier vind je informatie over de Omgevingswet en hoe je kan opkomen voor natuur en milieu in jouw omgeving.

De Omgevingswet bundelt een groot aantal wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening, natuur en landschap. Waaronder de belangrijke Wet Natuurbescherming. De nieuwe wet is daarmee een belangrijk instrument voor natuurliefhebbers en natuurbeschermers om invloed uit te oefenen op hoe de leefomgeving eruit komt te zien.
Om de omgevingsvisies en -plannen zo groen en duurzaam mogelijk te maken, lanceren Vogelbescherming Nederland, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie, Milieudefensie, De Natuur en Milieufederaties, SoortenNL en IPC Groene Ruimte de website samenvooronzeleefomgeving.nl.

Omgevingsvisie en -plan

Een onderdeel van de nieuwe wetgeving is dat gemeenten een omgevingsvisie en een omgevingsplan moeten opstellen. Het zijn de opvolgers van de huidige bestemmingsplannen, visies en beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving. Momenteel wordt in veel gemeenten gewerkt aan een omgevingsvisie en omgevingsplan, al verschilt het tijdpad per gemeente.
Bij het opstellen en vormgeven van de nieuwe visies en plannen, worden belangrijke keuzes gemaakt: waar komen nieuwe woningen, windmolens en wegen? Waar ligt waardevolle natuur en landschap die we moeten beschermen? Het is daarom belangrijk dat natuur en landschap goed worden vertegenwoordigd in dit proces. Hier ligt dan ook een waardevolle rol voor groene (vrijwilligers)organisaties.

Samen voor onze leefomgeving

De nieuwe website is een platform met informatie over de Omgevingswet om groene vrijwilligers te ondersteunen met praktische tips en tools. Zo krijgen inwoners handvatten aangereikt om op te komen voor natuur en milieu in de eigen buurt, wijk of gemeente. Je vindt er webinars en voorbeeldbrieven. Daarnaast zijn er wegwijzers met concrete tips voor het uitoefenen van invloed rond de thema’s bouw, basiskwaliteit natuur, landschap, CO2 & energie en landbouw. De komende maanden wordt de website verder aangevuld.