Sneller en effectiever bermherstel

Artikel delen

Afgelopen jaar heeft voor ByTheWay in het teken gestaan van de doorontwikkeling van de gepatenteerde KLEISER®bh tot de KLEISER®bh-2.0.

Zwaar landbouwverkeer dat door de berm rijdt veroorzaakt gaten en geulen in de berm. De berm, direct naast de wegverharding, wordt stukgereden. Dit gaat ten koste van de verkeersveiligheid maar vergroot ook het risico op scheurvorming, randschade en verzakking van de wegverharding. Met de gepatenteerde KLEISER®bh wordt het bermprofiel voor de wegbeheerder hersteld, zodat de berm weer vlak en draagkrachtig aansluit op de wegverharding. De berm is weer vergevingsgezind voor het verkeer, dat al dan niet bedoeld van de berm gebruikmaakt en vervult weer zijn ondersteunende functie voor de wegverharding.

De KLEISER®bh-2.0 doet hetzelfde als de KLEISER®bh, alleen dan beter en veel sneller. De innovatie bestaat uit een drietal toevoegingen: een bermloswerkinrichting, een spatscherm en een schuifbord. Aan parallellogrammen bevestigde freeshaken werken de berm licht los. De hechting van het opgebrachte materiaal met de ondergrond verbetert hierdoor en water infiltreert gemakkelijker in de bodem. De band kan het bermmateriaal sneller losfrezen.

Het spatscherm houdt wegspattend bermmateriaal tegen en schuift op de weg terechtgekomen materiaal terug in de berm. Het schuifbord vlakt het materiaal voordat het wordt verdicht.

Het doorontwikkelen is een proces van proberen, aanpassen en opnieuw testen. Eind september bleken alle modificaties naar behoren te functioneren. Er zijn inmiddels twee KLEISER®bh-2.0 machines inzetbaar.

ByTheWay
www.bytheway-netherlands.com