Efficiënter bermonderhoud

Artikel delen

Sinds maart 2020 is Essie B.V. de verbindende schakel tussen industrie en overheid. Met Eco2Shield werkt het bedrijf aan een ideaal bermonderhoud.

Het huidige maaiproces kent twee verwerkingsgangen. De eerste verwerkingsgang is het maaien van de berm. De tweede is het bij-maaien van bermobstakels. Door een totaalinrichting met Eco2Shield wordt de nabewerking uit het maaiproces gehaald. Eco2Shield is namelijk een betonnen beschermingsring voor assets in de berm. Het efficiëntere maaiproces voorkomt verkeershinder en verkeerdeelnemers ervaren hierdoor meer veiligheid.

De eenvoud van Eco2Shield is het resultaat van samenwerking en productontwikkeling. Essie werkt namelijk samen met landelijk opererende partijen. Producent Martens beton levert een hoge en duurzame kwaliteit van Eco2Shield. Door de bijgeleverde systeemproducten van Sika is Eco2Shield een zelfdragend, afgesloten geheel. Essie creëert met Eco2Shield de mogelijkheid om ambitieuze doelstellingen zoals verkeersveiligheid, kostenreductie, milieu en duurzaamheid te behalen.

Het is belangrijk je bewust te zijn van het feit dat het huidige bermonderhoud grote gevolgen heeft. De bosmaaier blijkt bijvoorbeeld een terugkomende slijtageslag voor obstakels. Versplintering van maaidraad en assets vervuilt bermen op micro niveau. Daarbij zijn pekel, vocht en honden urine het recept voor corrosievorming. Door de bescherming van Eco2Shield is de levensduur van lichtmasten gemiddeld met 10 jaar verlengd.

De maaimachinist ervaart bovendien meer overzicht door voldoende afstand tussen machinaal en bermobstakel. Dit voorkomt herstelwerkzaamheden. Kortom, je kiest met Eco2Shield voor meer verkeersveiligheid, duurzaam assetbeheer en een efficiënt maaiproces.

Essie
www.essiebv.com