Koning opent Zeesluis IJmuiden

Artikel delen

Koning Willem-Alexander heeft 26 januari 2022 de Zeesluis IJmuiden geopend. De opening van de zeesluis markeert de ingebruikname van de grootste zeesluis ter wereld. De nieuwe, grotere zeesluis vervangt de Noordersluis uit 1929 en laat toe dat schepen getijdeonafhankelijk het sluizencomplex IJmuiden vlot en veilig kunnen passeren.

Foto: Livestream opening Rijkswaterstaat.

Alles is groot aan de nieuwe Zeesluis IJmuiden. Het gevaarte is 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. De bouw van de zeesluis is in juli 2016 gestart en augustus 2021 afgerond. Daarna volgde een periode van oefenen en testen door alle partijen die met de zeesluis gaan werken zoals de bedienaars, de loodsen, de slepers en de vletterlieden. Ook is er geoefend met de hulpdiensten. Na de opening van Zeesluis IJmuiden sprak Koning Willem-Alexander onder meer met enkele betrokkenen bij de bouw, bewoners en het havenbedrijfsleven.

Samenwerking

Het project Zeesluis IJmuiden is een samenwerkingsverband van de convenantpartijen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam samen met Port of Amsterdam en de gemeente Velsen. Zeesluis IJmuiden is gebouwd door aannemersconsortium OpenIJ in opdracht van Rijkswaterstaat. Het project wordt medegefinancierd vanuit het CEF-fonds (Connecting Europe Facility) van de Europese Unie.