“Medewerkers voelen zich hier thuis”

Artikel delen

Vier bedrijven die met een gemeenschappelijke strategie elkaar versterken. Dat is de Van Schie Groep. De onderneming is het resultaat van zestig jaar ontwikkeling, investering en groei. Van Schie timmert aan de weg met innovaties, bijzondere projecten en met onder meer een specialistisch pakket van infra-diensten, een grondbank en de verhuur van velerlei materieel. 

Tekst: Arie Grevers
Beeld: Van Schie Groep

opbouw floriade

Bij opbouw van de Floriade in Almere plaatste de Van Schie Groep onder meer geluidschermen langs de A6, verrichtte divers hijswerk, liet een aanmeerponton (VSP770) te water, boorde een paalfundatie voor een nieuwe brug en steigers, voer grond af naar het eigen gronddepot en plaatste in- en uitstroom putten ten behoeve van het verwarmingssysteem.

Moederbedrijf Van Schie is gespecialiseerd in grond-, weg en waterbouw. Dan is er Janson Bridging voor tijdelijke en permanente bruggen, HP Staal voor staalwerk voor grond-, wegen-, water- en utiliteitsbouw en Fontexx voor de inzet van (toren)kranen en hoogwerkers. Deze vier bedrijven vormen samen de Van Schie Groep. Het hoofdkantoor van Van Schie is gevestigd in Mijdrecht. HP Staal vind je in Vianen en Fontexx werkt vanuit Bergeijk. Janson Bridging heeft behalve de thuisbasis in het Nederlandse Hank ook vestigingen in vele Europese landen om van daaruit wereldwijd te opereren.

De Groep telt in totaal ruim 300 medewerkers. Kunnen we nog wel spreken van een mkb-onderneming? Bastiaan Hulsbos, commercieel manager en onder andere verantwoordelijk voor de wijze waarop de groep haar boodschap voor de buitenwacht uitdraagt, hoeft daar niet lang over na te denken: “De omvang doet er eigenlijk niet zo toe. Het gaat om andere waarden en daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de sfeer en cultuur. We kennen een hele platte organisatie. De deur van de directeur staat altijd open en medewerkers dragen op alle niveaus in hoge mate verantwoordelijkheid. Bovendien zijn we altijd nog een familiebedrijf. Dat vind ik ook een typisch kenmerk voor een onderneming in het midden- en kleinbedrijf.”

Het unieke VSP770-ponton

Het unieke VSP770-ponton. Onder andere het lichtgewicht koppelsysteem waarmee de pontons op zeer snelle en ergonomische wijze zijn te koppelen, maakt dit product uniek.

Geschiedenis

Van Schie assisteert Fontexx bij de bouw

Van Schie assisteert Fontexx bij de bouw van een torenkraan in Amsterdam.

Het begon allemaal in 1962 met een tractor en een praam. Daarmee ging de grondlegger Jan van Schie letterlijk de boer op om landbouwwerkzaamheden te verrichten in het waterrijke gebied rond Mijdrecht. Grasmaaien, hooipersen en –rijden, dan wel –varen: dat was destijds zijn corebusiness. In de jaren zeventig verbreedde het bedrijf de activiteiten met grondverzet, heiwerk en baggeren. Nog geen tien jaar later kwam het verticaal transport met telekranen en hoogwerkers erbij. In de jaren negentig het pontonwerk en begin van deze eeuw breidde de groep de diensten uit met permanente en tijdelijke bruggen door de aankoop van Janson Bridging. Ook HP Staal kwam onder de groep, waardoor de synergie tussen de bedrijfsdelen verder groeide. Hulsbos: “Als Janson Bridging opdracht krijgt een brug te plaatsen dan zou Van Schie de fundering kunnen realiseren en HP Staal het staal hiervoor kunnen leveren. Ieder bedrijf is actief op z’n eigen expertisegebied, maar voor de opdrachtgever leveren we een totaaloplossing.”

Samenhangend pakket van diensten

Het moederbedrijf Van Schie viert dit jaar haar 60e verjaardag. Het bedrijf heeft vele expertises: “De pontonverhuur voor events, maar met name voor infra is maar een deel van ons brede pakket aan diensten. Verder hebben we een eigen grondbank met een milieustraat waar we grond reinigen en we verhuren natuurlijk ook rijplaten en bruggen. Je kunt niet zeggen dat één van die activiteiten de belangrijkste is. De verwevenheid van alle onderdelen is nu juist de kracht. Het is het samenhangende pakket van diensten dat ons flexibel maakt, waardoor we altijd een passende oplossing hebben voor de situatie. Hierdoor weten onze opdrachtgevers ons te vinden. En dat zijn in hoofdzaak aannemers en bijvoorbeeld overheden.”

Aan spectaculaire werken overigens geen gebrek bij Van Schie. Zo was de groep op meerdere onderdelen betrokken bij de plaatsing van de tweede tijdelijke Suurhoffbrug om de oude te renoveren brug te ontlasten. De brug is een belangrijke schakel tussen Voorne-Putten en de Botlek, Europoort en Rotterdam. Staalbouwer Hollandia maakte de brug op een Van Schie-werf in Krimpen aan den IJssel. Het transport van het gevaarte van 200 meter lang, 40 meter hoog en 20 meter breed over een afstand van 40 kilometer, haalde het NOS-Journaal.

VSP770 ponton

Van Schie investeert altijd in de verbetering van materieel en loopt voorop bij vernieuwingen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de vroege adaptatie van de casingbuis voor trillingsarm heien en ook uit de ontwikkeling van het eigen VSP770 ponton. Hulsbos: “Op dit nieuwe ponton zijn we best een beetje trots. Onze engineers zijn een aantal jaar aan het rekenen, tekenen, testen en finetunen geweest. Ze hebben er allerlei rekenmodellen op losgelaten en dat heeft geresulteerd in een innovatief ponton dat de strenge veiligheidskeuring voor het DNV-certificaat glansrijk heeft doorstaan. Het relatief lichte ponton kent een hoog drijfvermogen en vele toepassingsmogelijkheden. Ook het koppelsysteem is uniek. Het is licht van gewicht en heel eenvoudig en zeer ergonomisch aan te brengen. Je kunt alle productinfo, video’s en animaties bekijken op vanschie.com/vsp770.”

Eigen bedrijfsapp

Het lijkt nogal een uitdaging om het karakter van een familiebedrijf te behouden met z’n grote ploeg. Een typisch kenmerk van familiebedrijven is immers dat de medewerkers elkaar kennen en weten waar ze mee bezig zijn. Hulsbos erkent dat daar inderdaad soms een uitdaging ligt. “Bij de hoofdvestiging in Mijdrecht werken alleen al 140 mensen. Dat is al een hele club. Je komt er niet toe contacten te onderhouden met al je collega’s. We proberen eens in de zoveel tijd als collega’s van de verschillende bedrijven samen te komen om het gevoel van verbondenheid met al onze bedrijfsonderdelen te voeden. Daarnaast beschikken Van Schie en Janson Bridging over een unieke eigen bedrijfsapp. Hierin wordt nieuws gedeeld met de collega’s, kunnen gegevens worden uitgewisseld en door middel van een digitaal prikbord kunnen er  (project)foto’s worden gepost.

Met haar standaard brugelementen realiseert Janson Bridging wereldwijd bereikbaarheid. Janson heeft de bruggen bijna letterlijk ‘op de plank’ liggen om in te zetten.

Met haar standaard brugelementen realiseert Janson Bridging wereldwijd bereikbaarheid. Janson heeft de bruggen bijna letterlijk ‘op de plank’ liggen om in te zetten.

Groepsgevoel

Hulsbos vindt die verbindende initiatieven belangrijk: “Ook met het oog op het werven van nieuwe collega’s is het essentieel dat we in deze tijd communiceren waarom het zo leuk is om bij ons te werken. Los van goed onderhouden modern materieel, een goed salaris en prima arbeidsvoorwaarden tellen de sfeer, het gevoel deel uit te maken van een familie, het contact met je collega’s en samen een biertje kunnen drinken evenzeer mee. Je wilt toch een Van Schie Groep neerzetten waar mensen zich thuis voelen en waarvoor ze zich willen inzetten. Zeker nu er door vele bedrijven wordt gestreden om goede nieuwe collega’s.”

Hij vervolgt: “Getalenteerde stagelopers wil je vasthouden en dat bereik je mede door hun te laten merken dat ze welkom zijn.” Van Schie laat jongeren op jonge leeftijd al weten dat het bij het bedrijf goed toeven is door het open te stellen tijdens de Technische Dagen en de zogeheten Doe-Dagen, een lokaal initiatief in de gemeente Mijdrecht voor vmbo-leerlingen. Hulsbos: “Tijdens de Doe-Dagen komen er ongeveer tien leerlingen naar ons bedrijf en mogen ze bijvoorbeeld met een graafkraan draaien of een dagje op pad met een vrachtwagenchauffeur. Sommigen vinden het fantastisch en die zien we dan na hun opleiding weer terug.”

Stem laten horen

Het MKB INFRA-lidmaatschap is een vanzelfsprekendheid. “We voelen ons een mkb-onderneming en dan sluit je je aan bij een vereniging die jouw belangen behartigt en jouw stem laat horen in het proces rond onder andere regelgeving. Het is ook altijd prettig ervaringen uit te wisselen met gelijkgestemde collega’s. Zij hebben te maken met dezelfde uitdagingen en lopen tegen dezelfde zaken aan. Verder komen we op de projecten ook andere leden tegen met wie we samen optrekken.”

Column

Stikstofprobleem of systeemfout?

Wie vroeger staatsinrichting op school heeft gehad weet nog dat het wetgevingsproces in Nederland een ambtelijke voorbereiding kent. Hierna beoordeelt de Tweede Kamer de wet inhoudelijk, amendeert eventueel en neemt dan aan (of verwerpt). Er komt ook nog een Eerste Kamer aan te pas en dan zet de Koning zijn krabbel eronder. Dat proces is vrij theoretisch, want behoudens het enkele Kamerlid met praktijkervaring, komen er alleen een heleboel (hopelijk) goedbedoelende theoretici aan te pas.

Inmiddels is het wat gecompliceerder, zeker als de bron van de wetgeving in Brussel zit. Dan gaat er nog eens een hele legbatterij theoretici aan vooraf. Mensen die overigens van zichzelf weten dat ze in de Brusselse bubbel weinig tot geen voeling hebben met de boze buitenwereld. Pas dan gaat het nationale implementatieproces van start, zoals hiervoor beschreven. Dubbele zekerheid zou je denken. Maar niets is minder waar.

Aan de Vogel- en Habitatrichtlijnen (1992) en de aanwijzing van 162 Natura 2000-gebieden (2003) is door al die mensen bij elkaar inclusief het voorbereidingstraject meer dan 20 jaar gewerkt aan regelgeving, waarvan ze de consequenties nooit hebben overzien. Dat heeft tot gevolg dat één chemicus met hart voor de natuur in één procedure het hele land praktisch op slot heeft kunnen laten zetten. We mogen op veel plaatsen (nog lang) niet bouwen of werken aan infrastructuur, zelfs als we niet harder dan 100 rijden. En alle lapmiddelen die zijn bedacht, worden één voor één onderuitgehaald.

Ook al zou het hele kabinet op de blote knieën naar Brussel kruipen, dan nog komt er geen oplossing. Zolang andere lidstaten, die er wel iets beter over nagedacht hebben en dus amper soortgelijke problemen kennen, ons niet te hulp schieten. En in ieder geval niet op de korte termijn waaraan we willen, nee moeten, werken aan onze woningvoorraad en infrastructuur én natuurherstel. Dan kan de conclusie toch alleen maar zijn dat het systeem niet klopt. Hoogste tijd voor verplichte impactanalyses, praktijktoetsingen en MKB-toetsen. En bij twijfel: NIET INVOEREN!

Philip van Nieuwenhuizen
Voorzitter/directeur MKB INFRA

MKB INFRA

Nieuweweg 226, 3905 LT  Veenendaal
Postbus 1085, 3900 BB  Veenendaal
Tel. (0318) 544 905
Fax (0318) 544 909
secretariaat@mkb-infra.nl
www.mkb-infra.nl