Circulaire wegrenovatie: werken aan een duurzamere openbare ruimte

Artikel delen

De doelstelling van het kabinet om in uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie tot stand te brengen vragen om de nodige aanpassingen in onder andere de infrasector. De ambitie van het kabinet is om in 2030 een (tussen)doel te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen zoals mineraal, fossiel en metalen. “Het werken met herbruikbare materialen is dan ook van groot belang om te voorkomen dat er afvalstromen zullen zijn”, zegt Anton Bunt, directeur TerraStab, gespecialiseerd in grondverbetering en grondstabilisatie. Met ruim 20 jaar ervaring, zelf ontwikkelde machines en een eigen laboratorium werkt Terrastab Nederland bv dagelijks aan innovaties op het gebied van grondstabilisaties en grondverbetering.

Inmiddels is Terrastab in staat om een wegfundering volledig te renoveren met gebruikmaking van de aanwezige materialen uit de bestaande oude fundering. De enige toevoeging bestaat uit ecologische en circulaire bindmiddelen. Zo werkt Terrastab op een duurzame en circulaire manier aan de inrichting van de openbare ruimte.

Duurzame wegrenovatie

In opdracht van de Gemeente Buren heeft Terrastab is onlangs een weg compleet gerenoveerd. De weg oorspronkelijk aangelegd als karrenspoor is tijdens de 2e Wereldoorlog onder water gezet. Na de oorlog is de weg weer in gebruik genomen door veel puin aan te brengen om vervolgens weer draagkracht eronder te krijgen. In de loop van de jaren 50 is de eerste keer asfalt aangebracht op deze weg.  De functie van de weg veranderde. Alsmede het verkeer: dit bestaat voornamelijk uit landbouwverkeer en is steeds zwaarder geworden. Daardoor is de weg uitgezakt. Vanuit de Gemeente Buren kwam de vraag om deze weg op een duurzame manier te renoveren.

Vooronderzoek op wensen van de opdrachtgever

De draagkracht van de grondstabilisatie is afgestemd op de functie, zoals wandel- of fietspad, landbouwweg, parkeerterrein of verkeersweg. “Op basis van de wensen van de opdrachtgever doen we eerst vooronderzoek. In de Gemeente Buren is dit geotechnisch onderzoek uitgevoerd door RvB Engineering. Na bepaling van de aanwezige grondsamenstelling en functie bepalen we de dosering van het bindmiddel. Desgewenst verzorgen we de complete berekeningen voor de infrastructuur”, legt Anton uit.

Minder mankracht nodig

Doordat de bestaande asfalt laag teerhoudend was is deze eerst zorgvuldig verwijderd. Vervolgens is er gestart met het frezen van de weg.  “Hiervoor maken we gebruik van een door onszelf ontwikkelde frees. Deze frees, freest in 1 werkgang de grond open, voegt bindmiddel en water toe en mengt en verdicht de grond.  Er zijn ook maar twee mensen nodig om het werk uit te voeren: een machinist en een begeleider.” Anton merkt op: “Er hoeft dus geen grond te worden afgevoerd of toegevoegd. Eventuele verontreinigingen, zoals PFAS, blijven ook op hun plaats. Het bindmiddel is EcoStab: dat is een door ons ontwikkeld bijna CO2-neutraal bindmiddel uit natuurlijke reststoffen. Het voldoet ook aan het Besluit bodemkwaliteit.”

Twee fasen aanpak

Bij hele slechte ondergrond, zoals bepaalde soorten klei en veen, kan er gekozen worden voor een twee fasen aanpak: “We ontgraven dan eerst de bestaande grond tot een diepte van 40 cm en leggen de grond op de kant. Vervolgens passen we grondverbetering toe op de 30 tot 40 cm grond die daar weer onder ligt. Daarbij wordt de grond wederom gefreesd en voegen we Ecosoil toe; dat is eveneens een bijna CO2-neutraal (90% reductie) bindmiddel dat gebruikt wordt voor grondverbetering. Vervolgens wordt de bovenste grondlaag vermengd met Ecostab en teruggebracht en verdicht. Vooral op industrieterreinen met zware belastingen passen we deze methode vaak toe.”

De gestabiliseerde grondlaag is zeer draagkrachtig en heeft een circa 30% langere levensduur dan een traditionele fundering van bijvoorbeeld puingranulaat. Na de grondstabilisatie kan de opdrachtgever kiezen voor asfaltering, bestrating of bijvoorbeeld een slijtlaag van bitumen en verschillende soorten en kleuren steenslag die worden opgespoten. De gemeente Buren heeft de weg laten voorzien van asfalt. “Opdrachtgevers zijn bij een gebonden funderingslaag wel eens bang voor scheurvorming in het asfalt, maar dat voorkomen we door een vlijlaag als tussenlaag aan te brengen. Bovendien treden er door de toegepaste bindmiddelen nog nauwelijks trekspanningen op.”

Volledig circulair

Doordat de funderingslaag door zijn dichtheid geen water opneemt is er ook geen kans op vorstschade of schade door opdringende wortels. “Wortels zoeken water, maar dat bevat deze funderingslaag niet. Het zijn allemaal eigenschappen die zorgen voor een zeer stabiele fundering die volledig circulair is.”

Omdat er geen grond hoeft te worden aan- of afgevoerd blijft de overlast voor de omgeving en het milieu beperkt. Je hebt minder transportbewegingen en de doorlooptijd is korter. Een mooi bijkomend voordeel met onze gebonden fundering is, dat er ook circa 25% bespaard kan worden op de toe te passen asfaltdikte die aangebracht wordt op onze stabilisatie. Dit geeft naast materiaal- en transportbesparingen ook een milieuvoordeel voor nu en in de toekomst.

Terrastab Nederland bv
www.terrastab.nl