Stikstofregels maken uw ontwikkeling (on)mogelijk!

Artikel delen

Ruimtelijke ontwikkelingen vereisen veel onderzoek. Onderzoek om te beoordelen of de ontwikkeling op de beoogde locatie in overeenstemming is met het bestemmingsplan. De vraag óf een ontwikkeling mogelijk is moet tegenwoordig vaak gelijktijdig beantwoord worden met de vraag hoe die ontwikkeling precies moet worden ingevuld. Een uitgebreide voorbereidingsprocedure van inventariseren en onderzoeken kan lang duren en daardoor kunnen ook tijdens dit proces gegevens verouderd raken. Dit kan leiden tot een noodzakelijke herhaling van het onderzoek.

Tekst: Krijn Prins, MSc, C2 Engineers, Ede

Een snelweg in nederland

Het is soms frustrerend dat zoveel onderzoek nodig is als bestemmingsplannen, wet- en regelgeving vaak toch niet in beton gegoten zijn en er regelmatig van wordt afgeweken. Waar sommigen het al lastig vinden de ellenlange lijst met bijlages door te lezen, bestaan al deze bestanden vaak ook weer uit rapportages van meerdere pagina’s. De gemiddelde lezer is slechts benieuwd naar de inhoud van één of twee bladzijdes, of soms zelfs regels.

Staan alle aspecten eindelijk grondig en duidelijk op een rij? Is met alle betrokken partijen een akkoord bereikt? Dan komt die ene wetswijziging waar je al bang voor was er tóch, en zorgt de verandering in één van de rapporten voor wijzigingen in een verscheidenheid aan andere onderdelen van het werk. Frustratie alom. Momenteel is hét voorbeeld van veranderlijke regels en maatstaven natuurlijk de stikstofproblematiek.

Status stikstofwet

De bekende rechterlijke PAS-uitspraak uit 2019 schudde alles door elkaar: ‘Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt’. Ook de streep door de bouwvrijstelling – kleine tijdelijke deposities die ten behoeve van de bouw vrijstelling kregen (0,05 mol stikstof per ha per jaar) – in november afgelopen jaar zorgde voor veel bombarie. Maar deze grote rechterlijke uitspraken zijn niet de enige momenten om de stikstofrapportages te herzien. Wanneer er een update (niet persé bij een hotfix) uitgevoerd is aan de Aerius calculator kan er ook weer een nieuw rapport worden geproduceerd. Zolang er geen vergunning ligt, is je ontwikkeling niet veilig. In de nabije toekomst is de 25 km regel klaar om op de schop te gaan, en er zullen ongetwijfeld nog meer aanpassingen volgen.

Als de landelijke regels veranderen, worden daar de regels per provincie ook op aangepast. Het tempo in veranderingen ligt in de provincies soms zelfs nog hoger dan het landelijk tempo. Werd er begin februari in Noord-Brabant nog een aanpassing aan de afromingsfactor voor extern salderen gedaan om het uitstel van stikstofuitstoot besparende stalaanpassingen te compenseren, is het begin maart alweer volledig gedaan met het extern salderen. Het is broodnodig up-to-date te blijven, alleen al om te weten wanneer er werk opnieuw verricht moet worden. Hoe is dit nu het best aan te pakken?

De overheid probeert dit probleem zelf al op te lossen. Het idee van de Omgevingswet, die er nu toch echt aan lijkt te komen, is een versimpeling van de regels en procedures. Door al de wetten en regels samen te voegen in één wet wordt het veel duidelijker wat er wel en niet is toegestaan. Hierdoor wordt het voor burgers en bedrijven makkelijker om aan de wet te voldoen en om te begrijpen waarom bepaalde regels er zijn. Het lijkt ideaal, om onder andere van 26 wetten naar 1 te gaan zodat er niet meer op zoveel verschillende plekken moet worden gezocht naar de regels. Is dit echter ook het geval? De procedures in dit ideaalplaatje gaan in de toekomst waarschijnlijk heel goed werken, maar het gaat nog even duren voordat aannemers, adviesbureaus en de overheidsinstanties allemaal de nieuwe procedures door hebben en deze procedures dan ook op de juiste manier gebruiken.

Advies, oplossingen en ervaringen

Advies- en ingenieursbureaus voor ontwerp en werkvoorbereiding van infrastructurele projecten tonen momenteel een opvallend aanpassingsvermogen. Het besef is er, dat het niet langer voldoende is om enkel de producten te ontwikkelen die voor een ontwikkeling nodig zijn, zoals een ontwerp, een bestek of bestekstekeningen.

Wanneer projecten plotseling stilvallen door een verandering van de regels, moeten er oplossingen worden gevonden om ze weer op gang te brengen. Het complete plaatje moet begrepen worden, zodat er snel en adequaat kan worden gereageerd, maar voornamelijk geanticipeerd. Het is vooral ook noodzakelijk de opdrachtgever te helpen in het oerwoud van nieuwe wetten en regels die nota bene sterk aan verandering onderhevig zijn.

Op het moment wordt er nog te vaak naar een maas in de wet gezocht, zodat het project maar door kan gaan. Goede voorbeelden hiervan zijn de projecten waar ogenschijnlijk het gehele project stikstofneutraal is gemaakt. Alle apparatuur en mobiele werktuigen zijn elektrisch gemaakt, en de dieseluitstoot lijkt verwaarloosbaar. Deze apparaten en werktuigen moeten natuurlijk wel worden opgeladen. Een gigantisch dieselaggregaat net naast het projectgebied bood uitkomst. Voor- en tegenstanders van de wet- en regelgeving worden door dit soort sjoemelvoorbeelden beiden gefrustreerd.

Zolang dit soort oplossingen gebruikt worden, verandert er niets aan de impact op de natuur en zullen de regels alleen maar meer aangescherpt worden. We kunnen de regels niet alleen toepassen op de plekken waar ze verplicht zijn, maar met de juiste achterliggende inzichten deze regels inzetten waar ze ook daadwerkelijk voor bedoeld en nodig voor zijn. Hiermee zal het opvolgen van de regels en wetten zijn vruchten ook daadwerkelijk gaan afwerpen.

Foto van Krijn Prins achter zijn bureau

Krijn Prins: “Advies- en ingenieursbureaus voor ontwerp en werkvoorbereiding van infrastructurele projecten tonen momenteel een opvallend aanpassingsvermogen. Het besef is er, dat het niet langer voldoende is om enkel de producten te ontwikkelen die voor een ontwikkeling nodig zijn, zoals een ontwerp, een bestek of bestekstekeningen.”

InfraCampus

C2 Engineers is lid van de InfraCampus in Harderwijk. De InfraCampus-IKN is de ontmoetingsplek voor bedrijven en organisaties in de infrasector. Deze unieke locatie dient als oriëntatiecentrum, waar zich permanent circa 60 stands bevinden van leveranciers uit de sector. InfraCampus richt zich op het verzamelen, ordenen en delen van kennis van de bouw en infrastructuur.