TLN blij met voorstel hoger gewicht meerassige trucks

Artikel delen

Een lang gekoesterde wens van Transport en Logistiek Nederland (TLN) gaat mogelijk in 2025 in vervulling. De Europese Commissie wil namelijk het maximale gewicht voor vijfassige bakwagens verhogen naar 40 ton. Bij zero-emissie voertuigen mag het zelfs 42 ton worden. Al met al even 10 ton meer dan wat nu is toegestaan.

Truck

De verhoging is onderdeel van een voorgenomen herziening van de EU-richtlijn afmetingen en gewichten van zware bedrijfsvoertuigen. In de huidige richtlijn is er bij het maximum gewicht voor grensoverschrijdend vervoer geen onderscheid tussen vier- of vijfassige bakwagens. Ongeacht de aandrijvingsvorm (diesel of elektrisch) ligt in beide gevallen de grens bij 32 ton. In het herzieningsvoorstel blijft de gewichtsgrens voor vierassers op 32 ton liggen, maar mag die voor vijfassers omhoog naar maar liefs 40 ton of 42 ton bij een zero-emissie uitvoering. Dat wordt dan respectievelijk 34 en 42 ton.

TLN is terecht blij met het herzieningsvoorstel. In ons land mag een vijfassige kiepauto maximaal 50 ton wegen, maar in Duitsland en België slechts 32 ton. Met het hogere laadgewicht van maximaal 10 ton kan het vervoer in de bouwsector veel efficiënter en duurzamer plaatsvinden. Overigens mogen de EU-landen voor het nationale vervoer geen lagere gewichten hanteren dan de waarden uit de richtlijn. Ze mogen wel hogere gewichten toestaan, zodat de grens van 50 ton grens voor solovoertuigen in Nederland gewoon blijft bestaan.

Transport en Logistiek Nederland
www.tln.nl