Materiaal besparende tunnels geïnspireerd op papier-maché

Artikel delen

Vlakbij de molens van Kinderdijk in de gemeente Molenlanden, ligt al een paar jaar een bijzondere betonnen fiets- en voetgangerstunnel. Deze is gemaakt met een techniek geïnspireerd op papier-maché. BetonBallon Projecten B.V. uit Soesterberg heeft de tunnel vervaardigd en ziet veel meer mogelijkheden voor deze techniek, die de bouw van slanke materiaal besparende schaalconstructies mogelijk maakt.

Aanleg betonnen tunnel

Door de complete boogwerking van deze constructie ontstaan flinke materiaal besparingen ten opzichte van traditioneel gebouwde tunnels. Dit is ook uit het oogpunt van duurzaamheid een interessante ontwikkeling.

CO2 besparing

Het materiaal zit alleen daar waar het nodig is, omdat de constructie de kettinglijn volgt. Hierdoor is maar de helft van het beton nodig ten opzichte van traditionele bouw, en zelfs 70% minder bewapeningsstaal. De BetonBallon onderdoorgang levert daardoor een CO2 besparing op van 60%. Dit wordt mede behaald door minder transportbeweging en een eenvoudiger logistiek. In het realisatietraject heeft Rijkswaterstaat intensief meegekeken en deze waarden gevalideerd.

Nog niet eerder in Nederland

Deze techniek, waarbij beton wordt gespoten op een opgeblazen mal, is door BetonBallon al vaker toegepast op woningen en kantoren. Maar nog niet eerder in de infra, in ieder geval niet in Nederland en waarschijnlijk ook niet in de rest van de wereld.

Gemeente Molenlanden heeft deze unieke tunnel van 20 meter lengte op een toeristische plek direct onder de oprit naar de parkeerplaats voor bussen en campers geplaatst. Hier werd 1 ballon onder druk gezet, waarna de wapening erover heen werd gelegd. Daarna is er vanuit een mobiele kraan zelf verdichtend beton op gespoten: er hoefde geen bekisting omheen en er was geen zware fundering nodig. Alleen een dunne betonplaat als werkvloer volstond. Zelfs de slappe veenbodem bij Kinderdijk hoefde in dit geval niet onderheid te worden!

Vooraanzicht betonnen fiets- en voetgangerstunnel

Herbruikbare ballon

De ballon is volgens Stan Uyland, directeur BetonBallon Projecten B.V., goed opnieuw te gebruiken. Nadat het spuitbeton was uitgehard ging de druk van de ballon en het kostte geen enkele moeite om hem daarna los te  maken. De Kuiper infrabouw heeft destijds de ruimte naast en boven de tunnel opgehoogd. Daarna is de parkeerplaats in gebruik genomen.

Betonnen fiets- en voetgangerstunnel

Grote voordelen voor infraprojecten

BetonBallon ProjectenB.V. is er al geruime tijd zeker van, dat deze techniek óók bij infraprojecten grote voordelen biedt. Tijdens een innovatieproject een aantal jaren geleden, drong deze onderdoorgang door tot de laatste 3 uitblinkers. Dat bood ruimte voor een proefopstelling met bijbehorende validatie en onderbouwing van alle claims. Want Stan Uyland weet ook dat dergelijke innovaties niet direct op reguliere basis zullen worden ingezet.

Technisch ziet hij geen beperkingen om grotere tunnels, ook voor auto’s, te bouwen met deze techniek. Maar omdat deze innovaties in de infra een lange(re) aanlooptijd vergen, zet hij voorlopig nog in op fiets- en voetgangerstunnels, faunapassages en andere kleine onderdoorgangen. Voor het grote(re) werk schaalt hij liever stap voor stap op. Naast het werk tunnels bouwen en die vervolgens inschuiven kan ook. Maar dan zal er door de grote krachten die nodig zijn voor een schuifoperatie misschien wel wat meer wapening en beton nodig zijn. Toch concurreert deze techniek dan nog steeds met bestaande technieken: “Niet als het alleen maar gaat om de voetafdruk, maar zeker ook om de prijs, dat hebben we bij het Molenlanden project overtuigend kunnen laten zien”.

Inmiddels zit BetonBallon B.V. op een mooie nieuwe locatie in Soesterberg, maar in de oude bedrijfshal staat nog steeds een proeftunnel om de mogelijkheden van deze techniek te laten zien. De 3 segmenten van de tunnelwand werden uitgevoerd met diverse betondiktes en wapeningconfiguraties. Op een aantal plekken werden kernen uit de wand geboord en getest. Hier konden tevens milieu- en MKI-berekeningen worden verfijnd. Een filmpje over dit onderwerp is hier te zien: www.betonballon.nl/videotunnel.

Op donderdag 11 mei a.s. wordt een demonstratiemiddag gehouden voor belangstellenden! Als u een mail naar in**@be*********.nl stuurt, ontvangt u een uitnodiging.  

BetonBallon Projecten B.V.
www.betonballon.nl