WoningBouwersNL en NL Greenlabel bundelen krachten

Artikel delen

WoningBouwersNL wil de ambities op het vlak van het vergroenen van de stedelijke omgeving kracht bij zetten en de leden concrete handvatten geven verder te verduurzamen en hiermee aan de slag te gaan. Daarom is WoningBouwersNL per 2023 kennispartner van NL Greenlabel.

Houtbouw “We kennen NL Greenlabel als een krachtige kennisorganisatie met een unieke werkwijze (op verschillende schaalniveaus) om plannen van opdrachtgevers en bouwers te verbeteren op circulariteit en duurzaamheid”, aldus Coen van Rooyen, Algemeen directeur WoningBouwersNL. Deze organisatie bundelt de krachten van ontwikkelende woningbouwers.

Van Rooyen vervolgt: “Door ambities meetbaar te maken zijn deze beter te borgen van visie tot en met realisatie en beheer, waardoor kwaliteit in de planvorming centraal komt te staan. We komen uit verschillende werkvelden en hebben praktisch dezelfde missie: een gezonde, groene en klimaatadaptieve leefomgeving creëren waar mens en biodiversiteit floreren. De complexe opgaven waar we nu voor staan, vragen om een gezamenlijke en sector overschrijdende aanpak. Daarom zijn wij blij met deze samenwerking, waarbij we de groen- en bouwsector dichter bij elkaar brengen.

Wat betekent deze samenwerking?

Met dit partnerschap biedt de organisatie de leden de mogelijkheid om nog makkelijker hun plannen – in welke fase dan ook – door NL Greenlabel te laten toetsen (labelen) en hiermee (concurrentie)voordeel te behalen. “Maar belangrijker is dat wij als sector kwalitatievere plannen produceren die nog meer gezonde en prettige leefomgevingen creëren. Dáár ligt onze toekomst!”, aldus Van Rooyen.

“De partners uit het NL Greenlabel netwerk zoeken naar verbinding met opdrachtgevers en bouwers en ook daarvoor helpt deze samenwerking. Het is in onze ogen dan ook goed dat WoningBouwersNL als brancheorganisatie uit de bouw- en vastgoedsector de handschoen oppakt om samen met haar leden volop in te zetten op duurzaamheid in de leefomgeving en niet te wachten op mogelijke wetgeving op dit vlak. We zijn trots op deze samenwerking en hopen samen veel impact te maken”, aldus Lodewijk Hoekstra, medeoprichter NL Greenlabel.

Meten is weten

logo'sNL Greenlabel is onafhankelijk en meet niet alleen de betreffende duurzaamheidsambities maar wijst ook op de meerwaarde die eventueel nog voor mens en dier te behalen is. Doel is om met haar partners te komen tot een verdubbeling van de waarde van groen in de leefomgeving in 2030.