Wat gebeurt er echt met Nederlands bouwafval?

Artikel delen

In Nederland komt er jaarlijks zo’n 22,5 miljoen kilo bouwafval vrij. Volgens het CBS is de bouwsector verantwoordelijk voor een kwart van al het afval in Nederland. Bouwafval bestaat vooral uit puin, hout, metalen, kunststoffen en dakafval. Afvalrecyclingbedrijf Renewi verwerkt meer dan 700 miljoen kilo bouwafval per jaar en is een van de grootste bouwafvalrecyclers in Nederland. Maar, wat doen ze met al dat bouwafval? 

Bouwafval wat wordt gerecycled.

De aandacht voor circulariteit in de bouwsector lijkt niet te stoppen en dat is begrijpelijk. Want over minder dan zeven jaar is het 2030; het jaar waarin Nederland streeft 50% meer gerecyclede grondstoffen te gebruiken. Op de bouwplaats vind je een schat aan nieuw gewonnen grondstoffen: stoeptegels zijn bijvoorbeeld weer de basis voor een nieuwe weg, en oud hout wordt weer een kast.

Om de vrijgekomen waardevolle grondstoffen optimaal te kunnen hergebruiken, is scheiden aan de bron van belang. Zo levert Renewi aparte containers voor alle afvalstromen die vrijkomen in de bouw. Denk bijvoorbeeld aan containers voor puin en hout, maar ook containers voor isolatiemateriaal, dakafval of vaten voor gevaarlijk afval. Deze containers worden indien gewenst voorzien van duidelijke informatieborden. Zo kan het afval meteen op de bouwplaats gescheiden worden. Dit kan schelen in kosten, maar is vooral ook beter voor het milieu. Wanneer bijvoorbeeld puinafval apart aangeboden wordt, kan het tot wel 99% hergebruikt worden.

Container voor het hergebruiken van bouwafval

 

Renewi kan indien gewenst bedrijven en organisaties voorzien van waardevolle analyses van de afvalscheiding. Hoeveel kilo schoon puin, afvalhout, bouw- en sloopafval wordt er verwerkt? Op basis van rapportages krijgt de klant inzicht in waar er nog meer recyclingkansen liggen. Bovendien helpt deze informatie voor meer bewustwording. Renewi legt de lat hoger om nog duurzamer om te gaan met afval en waarde uit afval te verkrijgen, in plaats van het te storten of verbranden. Bestel jij een container voor je puin of een andere afvalsoort, dan draag je daar direct aan bij. Het is tijd voor Minder Nieuw en Meer Renew. Geef je bouwafval een nieuw leven. Bestel je container op de website.

Renewi
www.renewi.com