VBR sluit zich aan bij Bouwend Nederland

Artikel delen

De Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven (VBR) is sinds 1 januari 2023 aangesloten bij Bouwend Nederland als Vakgroep gecertificeerde BetonReparatiebedrijven. VBR blijft daarbij zelfstandig, maar door samenwerking kan de enorme renovatie-opgave in de infrastructuur en bouw effectiever worden aangepakt.

Tekst: ing. Frank de Groot
Beeld: VBR

Betonreparatiewerkzaamheden brug

“VBR blijft VBR, we blijven gecertificeerd op het hoogste niveau en we blijven ons bezig houden met ons vakgebied en ons vakmanschap: betonreparatie en -onderhoud”, zegt de kersverse VBR-voorzitter Christian Carlie, naar aanleiding van de aansluiting bij Bouwend Nederland. Hij nam op 20 juni de voorzittershamer over van Paul Lange.

“De bouw- en infrasector gaan zich steeds meer bezighouden met renovatie en staan hierin voor een flinke opgave. Deze opgave vraagt om intensieve samenwerking, vooral als het om vakkennis gaat. Zeker bij oudere objecten is herstel niet altijd voldoende en moeten er versterkingsmaatregelen worden getroffen om aan de huidige maatstaven te voldoen. Door kennis te bundelen is er veel mogelijk”, aldus de nieuwe voorzitter.

“Samenwerken binnen de branche doen we al in het BetonOnderhoudsPlatform (BOP). De VBR wil echter in de hele bouw- en infrasector haar meerwaarde laten zien. Door ons aan te sluiten bij Bouwend Nederland vinden we daar een podium en een groot bereik. Bouwend Nederland gaat daarnaast de vereniging faciliteren zodat wij onze handen vrij hebben om ons te focussen op met name kennisontwikkeling, scholingen, kwaliteit en veiligheid.”

Grote uitdaging

De uitdaging is groot voor de VBR. Het hoofdwegennetwerk zoals we dat nu kennen is vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw steeds verder uitgebouwd. Sinds de jaren ’60 is de omvang van het verkeer verachtvoudigd en vrachtwagens zijn veel zwaarder beladen. De zware vrachtwagens betekenen een belasting en slijtage van de kunstwerken die in het algemeen groter is dan bij de aanleg was voorzien. Het gaat daarbij om bijna 2.900 viaducten, ruim 1.100 bruggen en 27 tunnels. Tot 2030 staat alleen al in de provincie Zuid-Holland de renovatie en vervanging van dertien bruggen, acht tunnels en tien wegen op het programma.

Het gaat daarbij niet alleen over de droge infrastructuur, maar ook de natte infrastructuur. Een belangrijk deel van de vaarweginfrastructuur is namelijk van vóór 1950. Mede daardoor is er op het uitgebreide en oude vaarwegennet sprake van een relatief grote opgave voor zowel onderhoud als vervanging en renovatie. Daar bovenop wordt de komende jaren gestart met de voorbereiding van vervanging en renovatie van zo’n twintig extra kunstwerken. Het gaat om sluizen en bruggen, maar ook damwanden en remmingswerken worden aangepakt.

“Het is niet zo dat er nu ineens een groot risico is op het instorten van kunstwerken. Maar de ruime veiligheidsmarges die we in Nederland hanteren nemen wel af”, zegt Christian.

beton herstel

Vitale infrastructuur

Het belang van een vitale infrastructuur is volgens de VBR-voorzitter groot: “Het is belangrijk voor onze economie, veiligheid en gezondheid. Als er een kunstwerk in een vitale infrastructuur gesloten moet worden door gebrek aan onderhoud, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de economie. Maar ook hulpdiensten moeten dan flink omrijden. En we moeten natuurlijk veilig gebruik kunnen maken van de infrastructuur.”

Volgens Christian zijn de grote kunstwerken er in het algemeen beter aan toe dan de talrijke bruggetjes in buitengebied: “Deze liggen veelal niet in vitale infrastructuur. Schade in het wegdek zie je en het schilderen van leuningwerken levert direct zichtbaar resultaat op. Maar het probleem zit vaak aan de onderzijde, waar zelden iemand naar kijkt. Ik wijs gemeenten daar ook op, maar dan zie je dat het wel drie tot vier jaar duurt voordat ze dan daadwerkelijk gaan renoveren. De prioriteit ligt er gewoon niet.”

Bedreigingen

“Een kritische plek zijn vaak de voegovergangen bij kunstwerken. Vocht en dooizouten kunnen dan bij de landhoofden komen. Daar zie je dan ook een verhoogde kans op betonschade bij de randen van de opleggingen en liggerkoppen”, aldus Christian. In deze uitgave van GWW Totaal gaan we in het artikel ‘Zeer complex herstel beschadigde brugpijler’ uitgebreid in op deze problematiek. Het betreft het herstel van een brugpijler onder het Françoisviaduct in Nieuwerkerk aan den IJssel, waar een lekkende voegovergang ernstige chlorideschade had veroorzaakt aan een steunpunt.

Christian: “Grote aslasten leiden ook relatief vaak tot scheurvorming. Overmatige scheurvorming kan weer leiden tot carbonatatie en/of aantasting door chloriden.” Met circa 4.000 bruggen en viaducten en nog veel natte infrawerken die voor een groot deel ouder zijn dan vijftig jaar, zal de onderhoudsopgave alleen maar toenemen: “We zien het volume steeds verder toenemen. Maar de meeste onderhoudsprojecten komen nog van Rijkswaterstaat en provincies. De gemeenten lopen daarin nog achter, veelal ook door capaciteitsgebrek en gebrek aan kennis.”

Bij deze door chloriden aangetaste pijler is het beton tot 15 mm achter de tweede wapeningslaag onder hoge druk weggespoten.

Bij deze door chloriden aangetaste pijler is het beton tot 15 mm achter de tweede wapeningslaag onder hoge druk weggespoten.

Kennisdocumenten

Om het gebrek aan kennis te verminderen heeft VBR in 2022 een aantal kennisdocumenten gepresenteerd om beheerders te helpen. Zo is er de Handreiking ‘Bepalen van technisch of constructief betonherstel’. “Er is nog vaak onduidelijkheid welk type herstel nodig is. Je hebt esthetisch, technisch en constructief herstel. Esthetisch herstel is puur gericht op vormherstel of behoud van de uitstraling van een kunstwerk, zoals kleur en gaafheid van het oppervlak. Maar om te weten of er sprake is van technisch herstel, waarbij het voorkomen van verdergaande wapeningscorrosie centraal staat, of van de noodzaak tot een constructieve ingreep, is er meestal meer en diepgaander onderzoek nodig”, zegt Christian.

Ook bij het beheer van betonnen parkeergarages is er bij veel beheerders gebrek aan kennis. “We zijn door Vexpan – het Platform Parkeren Nederland – gevraagd om kennisdocumenten te ontwikkelen op dit gebied. VBR heeft daartoe in 2022 zeven whitepapers Duurzaam Onderhoud parkeergarages gepubliceerd.” Onderwerpen zijn: Introductie (1), Inspectie, onderzoek, advies (2), Betonreparaties (3), Vloerafwerkingen (4), Dilataties in vloeren en wanden (5), Opstellen en gebruiken van een MeerjaarOnderhoudsplanning MJOP (6) en Duurzaam ontwerp (7).

Christian besluit: “Bij kennisontwikkeling als deze werken we nauw samen met de Vereniging Adviseurs Beton Onderhoud en Reparatie (VABOR), Vereniging van leveranciers van betonreparatie- en beschermingsmiddelen (VLB) en het kennisplatform voor kathodische bescherming (KB Kenniscentrum). We staan dus niet stil als VBR.”