Uiterwaardenpark: groene oase voor Arnhemmers

Artikel delen

Op 20 september droeg projectontwikkelaar KondorWessels Projecten (KWP, onderdeel van VolkerWessels) 126 hectare natuurgrond ‘om niet’ over aan de gemeente Arnhem. Daarmee ontstaat er in het hart van de stad een 300 hectare groot groen uiterwaardenpark.

Uiterwaarde

Stadsblokken Meinerswijk wordt een uiterwaardenpark met ruimte voor natuur, wonen, ondernemen en recreëren. Om het waterpeil bij hoogwatersituaties met 10 centimeter te laten dalen, wordt er een nevengeul in de Rijn aangelegd. Het gebied wordt autoluw en er komt een passantenhaven. Het aaneengesloten natuurgebied ter grootte van 600 voetbalvelden loopt langs de Rijn, van de Andrej Sacharovbrug tot net voorbij de Spoorbrug bij Schuytgraaf.

Gronden naar gemeente

Roy Hasselerharm, directeur van KondorWessels Projecten: “Met deze handeling dragen we de gronden officieel over aan de gemeente Arnhem, die het gebied ook in beheer neemt. Een groengebied in het hart van de stad, wat ook als zodanig kan gaan fungeren. Hierdoor ontstaat het grootste openbaar toegankelijke uiterwaardenpark van Europa, dat twee stadsdelen aan elkaar verbindt en waar de natuur vrij spel krijgt. We zijn trots op deze ontwikkeling.”

Wethouder Nermina Kundić: “Dit is een volgende stap in deze mooie ontwikkeling. Meinerswijk is een prachtig gebied. Een schitterende groene oase waar álle Arnhemmers straks kunnen recreëren en van kunnen genieten. Maar ook ruimte voor stilte en natuur. Bovendien draagt het bij aan ruimte voor de rivier. Een vervallen stuk industriegebied maakt plaats voor natuurinclusieve bebouwing. Op minder dan 1 procent van het totale gebied, deels op Meinerswijk en deels op Stadsblokken, komen zo’n 400 verschillende type woningen, waaronder ook sociale huur en koop.”

Uiterwaarde

Rijke flora en fauna

In het gebied leven bijna 200 vogelsoorten, meer dan tien zoogdiersoorten en ruim 450 plantensoorten. Er grazen enkele tientallen konikpaarden en gallowayrunderen. Het meest zuidelijke deel van Meinerswijk wordt een stiltegebied, waar de natuur de boventoon heeft en waar het hoger gelegen fietspad aan de rand een prachtig uitzicht geeft over het gebied. In het overige deel van de uiterwaarden zijn fiets- en wandelpaden door de uiterwaard zelf, zodat Arnhemmers van het gebied kunnen genieten.