Asfaltwapening bespaart kosten en uitvoeringstijd

Artikel delen

Wegbeheerders stellen zich bij elk onderhoud de vraag wat er moet gebeuren om een weg weer zo goed mogelijk te krijgen. Het Rijk en de Provincie laten vaak, na een onderzoeksrapport, een uitvoerende partij de maatregel(en) bepalen. Veel gemeenten groeien echter, en daarmee het aantal wegen binnen een gemeente. Maar de onderhoudsbudgetten blijven neutraal. Logisch dat wegbeheerders er veel aan gelegen is om oplossingen toe te passen die bewezen hebben de levensduur van elke nieuwe, verbrede of gereconstrueerde weg te verlengen. Meer doen, met dezelfde hoeveelheid geld en een gegarandeerd langere levensduur. De oplossing: asfaltwapening.

Elk jaar zou een klein deel van de verhardingen in Nederland onder handen genomen moeten worden, zodat je er idealiter tot wel vijfentwintig jaar geen omkijken naar hebt. Helaas blijkt de praktijk, letterlijk, weerbarstiger en ontstaan er toch scheuren in het wegdek. Om deze wegen enkel te overlagen, zonder extra voorzieningen te treffen, is geen duurzame oplossing. Men moet een scheurremmende maatregel treffen. Dat kan bijvoorbeeld door het toepassen van asfaltmengels met verbeterde eigenschappen of dikkere asfaltlagen wanneer dit mogelijk is. Er wordt echter steeds vaker voor asfaltwapening gekozen vanwege de kostenbesparing en korte uitvoeringstijd. Een goed geïnstalleerd product met de juiste eigenschappen geeft een aanzienlijke vertraging van de scheurdoorgroei en daarmee een verlenging van de levensduur tot wel een factor 4.

CROW-uitgave

Asfaltwapeningen zijn projectmatig toe te passen. Net als de verschillen in de situaties waarin ze worden toegepast, en oorzaken van scheurvorming, zijn er duidelijke verschillen in de werking (functies), de eigenschappen maar ook praktische overwegingen bij de keuze voor een wapening. Wegen zijn in onderhoudssystemen opgenomen met de standaard-onderhoudscycli en te treffen maatregelen, zoals de actuele verbreding van 80 km wegen. Maar hoe kies je een asfaltwapening zonder in discussies te komen met marktpartijen en wat is het juiste product op de juiste plaats? Een schouw of inspectie door derden volgens het CROW-protocol met onder andere geboorde kernen geeft hierin inzicht.
De CROW heeft een digitale uitgave geschreven waarin de toepassing van een asfaltwapeningsproduct wordt beschreven en een drietal functies staan: wapenen (opnemen van trekkrachten), spanningsspreiding (opnemen van de spanningen uit onderliggende laag) en barrière (afdichting tegen water en de lucht). Het vervullen van deze functies gebeurt op verschillende manieren. Zo kan men wapenen met een structurele wapening, met structurele bijdragen dankzij een vormvaste structuur, of juist flexibelere producten met vooral treksterkte. De functies spanningspreiden en barrière worden veelal door een vlies met voldoende bindmiddel absorptie gerealiseerd. Naar aanleiding van een CROW-checklist en de adviezen kunnen alle benodigde werkzaamheden op worden genomen in het bestek. Wanneer posten niet gespecificeerd worden is het risico groter dat inschrijvingsongelijkheid en discussie ontstaat doordat sommige inschrijvers er wel mee rekenen en anderen niet.

Integrale beoordeling

Het wordt vaak complex wanneer een wegbeheerder verschillende mensen wegen laat beoordelen, een externe partij laat berekenen en met wisselende uitvoerende partijen werkt. Het is echter mogelijk alles in één hand te houden door met verwerkers en leveranciers samen te werken. Hierdoor worden technische en praktische afwegingen meegenomen en kunnen vaak gestandaardiseerde oplossingen worden aangeboden en aangebracht. Het is raadzaam samen met een leverancier en asfaltwapeningsspecialist te zoeken naar de best onderbouwde oplossing. In feite wordt daarbij gekeken naar de drie kwantificeerbare functies van de asfaltwapening en waaraan de constructie moet voldoen om de gewenste prestatie (levensduurverwachting) te leveren. Vervolgens moet men producten vinden die gezamenlijk aan deze eisen voldoen. Hierbij wordt een constructie beoordeeld en niet de losse producten.

Stortumerdijk Terschelling

De renovatie van de Stortumerdijk op Terschelling is een goed voorbeeld van een project waarbij de wegbeheerder bewust heeft gekozen voor de toepassing van asfaltwapening. Het werk werd uitbesteed aan een partij die het complete project kon begeleiden en uitvoeren. De aannemer heeft Joosten Concepts ingeschakeld voor de projectbegeleiding, de levering van het materiaal en het aanbrengen van de asfaltwapening.
Het samenwerkingsverband Joosten Concepts beschikt over de kennis van geotechnici, leveranciers, producenten en verwerkers. Voor ieder project (niet alleen asfaltwapening) wordt gekeken welke combinatie van partners geschikt is voor de klus. Voor het project op Terschelling waren dit Joosten Kunststoffen als leverancier, producent Tensar en Gebroeders Jansen voor het frezen van de onderlaag en het aanbrengen van de asfaltwapening.
Volgens projectleider Marcel van den Bosch van Joosten Concepts zat de uitdaging in dit project hem vooral in de logistiek en de onvoorspelbare weersomstandigheden op het eiland: “De weg ligt buitendijks, pal aan zee, blootgesteld aan het onstuimige weer. Daarnaast moest het materieel, onze mensen en het benodigde materiaal met de veerdienst naar het eiland. Door de korte lijnen tussen de partners, de flexibele instelling binnen Joosten Concepts en een beetje geluk met het weer hebben we één dag nodig gehad voor de aanvoer, het frezen en de voorbereidende werkzaamheden. Vervolgens wisten we op één dag de klus te klaren door 15.000 m2 Tensar R60N aan te brengen en al het materieel weer op de laatste boot terug te krijgen.” Hierna konden de asfalteerploeg van de aannemer zelf aan de slag met het aanbrengen van de toplaag.
De wegbeheerder heeft, als verantwoordelijke voor de kwaliteit, een weg die voldoet aan het bestek. De weg heeft een gegarandeerde levensduur en is uitgevoerd door specialisten, gebruikmakend van een kwaliteitsproduct, zonder dat de wegbeheerder er omkijken naar heeft gehad. Zeker gezien de recente uitspraak van de Hoge Raad waarin werd bepaald dat gemeenten kunnen worden vervolgd wanneer slecht wegonderhoud leidt tot een strafbaar feit, is het zaak voor de wegbeheerder geen risico’s te nemen bij het aanleggen van nieuwe, of het reconstrueren van bestaande wegen.