Quickscan geeft inzicht

Artikel delen

Als een gemeente (of een regio, een provincie, of een land) één primaire verantwoordelijkheid heeft, één kerntaak, dan is het wel de leefbaarheid. Letterlijk: Hoe geschikt en aantrekkelijk is een gebied of gemeenschap om er te wonen en te werken?

NL Greenlabel, bekend onder meer van de tv-tuinman Lodewijk Hoekstra, biedt een oplossing voor het in beeld brengen van de uitgangssituatie in de vorm van een Quickscan. Dit instrument kan gebruikt worden bij de start van een nieuw project maar ook als eerste stap bij het schrijven van een Omgevingsvisie, zoals elke gemeente die zal moeten ontwikkelen.

Een gemeente zal duidelijk met de omgevingsvisie moeten aangeven hoe te komen tot een duurzame aantrekkelijke leefomgeving en welke kansen er zijn om te komen tot een integrale visie. Daarbij is het van groot belang dat duurzaamheid ook meetbaar wordt gemaakt. Dan wordt het pas echt mogelijk om van een visie tot en met realisatie en beheer ook thema’s als landschap, ecologie en gezondheid te borgen.