Sportveldbeheer in 2020 chemievrij haalbaar en betaalbaar?

Artikel delen

De drie brancheverenigingen BSNC, VHG en CUMELA Nederland, die samen sinds januari 2016 de ‘Taskforce Chemievrij Beheer’ vormen, maken zich ernstig zorgen. Zij hebben zich de afgelopen twee jaar ingezet om voorlichting te geven en om goede chemievrije praktijkvoorbeelden te inventariseren. Daarbij stuitten zij op een verontrustende situatie. Het jaartal 2020 uit de Green Deal Sportvelden komt snel dichterbij en toch lukt het de sector maar moeizaam om beheerders van sportterreinen te bereiken.

voetbalveld

De Green Deal Sportvelden is een samenwerkingsovereenkomst tussen diverse partijen met als doel om in 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer te gebruiken op sportvelden. De partijen die deze ‘Green Deal’ in oktober 2015 hebben ondertekend, zijn de toenmalige ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken, NOC*NSF, Nederlandse Golf Federatie (NGF), Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA), Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), Branchevereniging VHG en CUMELA Nederland.

Speelkwaliteit & geld

Om een grasmat gezond te houden is het gebruik van herbiciden, fungiciden en insecticiden bij de meeste sportverenigingen nog heel gewoon. Sportbonden vragen om een speelkwaliteit en niet om milieukwaliteit. Met het verdwijnen van chemische middelen zal echter een compleet ander terreinbeheer noodzakelijk zijn. Mogelijk heeft dat een andere (mindere) speelkwaliteit tot gevolg. Want engerlingen en weegbree laten zich niet zomaar verjagen. Bovendien is de kans groot dat het ook gepaard gaat met financiële consequenties. Sportbonden en veel terreinbeheerders zijn zich nog van geen kwaad bewust of lijken zich hier althans weinig zorgen over te maken. Dat moet volgens de drie brancheverenigingen snel veranderen.

Goede voorbeelden

Ondernemers van de drie brancheverenigingen zijn niet bang voor de afschaffing van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Er zal nog wel een geïntegreerde manier van werken moeten worden ontwikkeld die het mogelijk maakt om in zeer uitzonderlijke gevallen naar het chemische alternatief uit te wijken. Maar alleen als aantoonbaar is dat in het voortraject alle maatregelen genomen zijn om de problemen die zich voordoen zonder gewasbeschermingsmiddelen het hoofd te bieden.
De oproep aan gemeenten en sportveldbeheerders is dan ook: “Ga in gesprek met de ondernemers die de kennis in huis hebben voor chemievrij sportveldbeheer. Houd in uw begroting rekening met de consequenties van de afschaffing van gewasbeschermingsmiddelen. Betrek de verenigingen bij uw ambitie om uw sportvelden zonder chemie ook bespeelbaar te houden. In 2020 moet ook u het zonder chemie kunnen!”