Onkruidbestrijder Katoun Gold toegelaten

Artikel delen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft onlangs de toelating voor Katoun Gold uitgebreid. Het middel was aanvankelijk alleen toegelaten voor de bestrijding van mossen in openbaar groen en particuliere tuinen, maar is nu ook toegelaten voor de bestrijding van onkruid.

Katoun Gold is een onkruidbestrijdingsmiddel van Belchim Crop Protection met nonaanzuur als werkzame stof. Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een bespuiting in twee toepassingsgebieden: openbaar groen & particuliere tuinen en permanent onbedeeld terrein (met uitzondering van gesloten verharding). De toepassing van Katoun Gold ter bestrijding van mos is alleen mogelijk in het najaar (één keer toepassen) en in het voorjaar (één keer toepassen). Het middel is toegelaten onder toelatingsnummer 15330.