Nieuwe opleiding Monteur GWW en Kabelwerker CKB-erkend

Artikel delen

SOMA Bedrijfsopleidingen heeft de afgelopen maanden geïnvesteerd in het actualiseren van de opleiding tot kabelwerker, welke start in september. Met ingang van 1 april 2018 is de kabelwerker gecertificeerd conform de CKB richtlijn voor de functie van kabelwerker en assistent monteur laagspanning. Vanaf september start tevens de nieuwe opleiding tot Monteur Gas, Water en Warmtedistributie, CKB-erkend.

Een ambitieuze energietransitie!
Welke uitdagingen brengt dit met zich mee?

Het meest besproken onderwerp in vakbladen, op beurzen en in de media is de komende energietransitie. We moeten van het gas af en op zoek naar nieuwe energiebronnen. De Nederlandse overheid stimuleert investeringen in zonnepanelen, warmtepompen e.d.. Een onderwerp dat echter minder vaak aan bod komt is de infrastructuur die wij normaliter niet zien, alle kabels en leidingen onder het maaiveld. De vraag vanuit opdrachtgevers komt steeds vaker niet overeen met de maximale capaciteit die u als opdrachtnemer heeft.

Naast het verwijderen/vervangen van oude leidingen is het een enorme opgave om Nederland onzichtbaar voor te bereiden op de energietransitie. Voor (nieuwe) medewerkers is er voldoende perspectief om de komende twintig jaar voorzien te zijn van een baan met een vast inkomen. De verschillen tussen instroom en uitstroom zorgen voor een grote uitdaging.

Gezamenlijk verantwoordelijk voor nieuwe instroom.

Meerdere brancheverenigingen zijn actief met wervingscampagnes die de instroom van jongeren in de branche moet vergroten. SOMA Bedrijfsopleidingen steunt deze initiatieven aangezien opdrachtgevers, opdrachtnemers en scholingsinstituten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de instroom en continuïteit in de branche.

Desalniettemin is het noodzakelijk om op korte termijn actie te ondernemen, wat ervoor zorgt dat (nieuwe) medewerkers snel operationeel inzetbaar zijn. Daarom heeft SOMA Bedrijfsopleidingen in het afgelopen jaar geïnvesteerd in het actualiseren van de opleiding tot kabelwerker. Met ingang van 1 april 2018 is de opleiding kabelwerker gecertificeerd conform de CKB richtlijn voor de functie van kabelwerker en assistent monteur laagspanning. SOMA Bedrijfsopleidingen heeft de opleiding dusdanig ingericht dat diplomering en certificering mogelijk is na negen maanden.

Opleiding Monteur GWW CKB-erkend

Aankomend studiejaar start tevens de zaterdagopleiding tot Monteur Gas, Water en Warmtedistributie op onze opleidingslocatie te Rotterdam. Voor deze BBL-opleiding kan gebruik gemaakt worden van de subsidieregeling praktijkleren.

Wij kijken er naar uit om samen met alle infrabedrijven een bijdrage te mogen leveren aan de instroom van nieuwe gekwalificeerde en gediplomeerde medewerkers.

Over SOMA Bedrijfsopleidingen

SOMA Bedrijfsopleidingen is dé opleider voor de infrasector en het verticaal transport. SOMA Bedrijfsopleidingen verzorgt een breed scala aan opleidingen en kortdurende cursussen en trainingen voor volwassenen die al enige ervaring in de infrasector hebben. Het ontzorgen van werkgevers en werknemers op het gebied van scholings- en ontwikkelingsvragen staat centraal. SOMA Bedrijfsopleidingen is gevestigd in Harderwijk en maakt gebruik van verschillende oefenterreinen met een totale oppervlakte van 27 hectare. Jaarlijks leidt SOMA Bedrijfsopleidingen ruim 13.000 cursisten op.

Zie voor meer informatie www.somabedrijfsopleidingen.nl of neem contact met ons op via tel.: 0341-499450.