Website ‘Aan de slag met de Omgevingswet’

Artikel delen

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Daarom wordt een digitaal stelsel voor de Omgevingswet ontwikkeld. De website ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ geeft hierover vernieuwde informatie.

Het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) bestaat uit verschillende bouwstenen: het Omgevingsloket, de lokale systemen van overheden, de infrastructuur en gegevens en documenten. Alle digitale informatie is vanaf 2021 op één plek te vinden: in het nieuwe Omgevingsloket. Via dit nieuwe loket kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel zien wat mag in de fysieke leefomgeving. Overheden moeten hiervoor hun documenten, regels en bronnen geschikt maken. Digitalisering betekent ook een nieuwe manier van werken. Deze veranderingen vragen om een goede voorbereiding. Wat betekent dit in de praktijk voor uw organisatie? Deze vragen worden beantwoord op Aandeslagmetdeomgevingswet.nl.