Project in Beeld

Artikel delen

Innovatieve oplossing N337 en N756

Aannemer Schagen Infra voert in opdracht van de provincie Overijssel onderhoud uit aan de N337 en N756. Een belangrijk speerpunt van de provincie is het investeren in innovaties. De provincie Overijssel daagt aannemers uit om mee te denken over innovatieve oplossingen die passen binnen de scope van het werk en leiden tot meerwaarde. In overleg is daarom besloten het fietspad langs de N756 op een aantal proefvakken van White Topping te voorzien. Op de parallelweg van de N337 is een deklaag van vezelversterkt asfalt aangebracht.

In zowel beton- als asfaltverhardingen onderzoekt Schagen Infra de mogelijkheden om te besparen op bouwstoffen. Dit heeft geleid tot twee nieuwe producten: White Topping en Schagen Reïnforced Asphalt (SRA). Beide producten zijn ingezet op het project.

White Topping

White Topping houdt in dat er een dunne betonoverlaging op de bestaande verharding wordt aangebracht. Door de toevoeging van vezels wordt het mengsel extra sterk, waardoor slechts een dunne laag beton voldoende is.

Betonmengsel

Schagen Infra produceert het betonmengsel met vezels in de eigen betoncentrale. De vezels, in dit project van basalt, worden al gebruikt in bijvoorbeeld betonnen vloeren, maar niet eerder om de dikte van de betonverharding te reduceren. In plaats van 16 centimeter is de betondikte op het fietspad langs de N756 slechts 12 centimeter. Dat is een reductie in materiaalgebruik van 25%. De werkzaamheden vonden plaats op dinsdag 27 en woensdag 28 november. Tijdens de productie werden monsters van het beton genomen om nadere proeven te doen en prestatiekenmerken vast te leggen. Het streven is om in de toekomst de laagdikte van White Topping nog verder te reduceren.

Werkwijze

Een voordeel van White Topping is dat er geen ingrijpende maatregelen nodig zijn aan de bestaande verharding. Om het fietspad in het gewenste profiel te krijgen, is de huidige asfaltdeklaag slechts licht gefreesd. Hier overheen is het beton aangebracht. Er wordt gebruikgemaakt van de draagkracht van de bestaande constructie om de betondikte te reduceren. Beton is niet buigzaam zoals asfalt dat wel is. De kans op boomwortelschade in de betonnen toplaag is daardoor zeer klein.

Schagen Reïnforced Asphalt (SRA)

Naast de werkzaamheden aan het fietspad heeft Schagen Infra onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de parallelweg van de N337. Dit wegvak was voorzien van een asfaltverharding en had op diverse locaties scheurvorming en schade aan de randen van het asfalt. In het bestek was voorgeschreven om de bovenste twee asfaltlagen te vervangen. In plaats hiervan heeft Schagen Infra de bovenste deklaag vervangen door vezelversterkt asfalt. Door de toepassing van aramidevezels, verspreid in het gehele mengsel, wordt scheurvorming tegengegaan en is de deklaag beter bestand tegen het ontstaan van spoorvorming. Dit is de eerste toepassing van SRA voor een provinciale weg.

Voor een goede verankering heeft (traditionele) asfaltwapening altijd een minimale dekking nodig van 4 tot 5 centimeter. Het gevolg is dat er naast de wapening meestal twee asfaltlagen moeten worden aangebracht. Er zijn situaties denkbaar dat deze maatregel te zwaar is in constructief of financieel opzicht. Vezelversterkt asfalt biedt dan meerwaarde ten opzichte van een traditionele asfaltlaag. SRA kan worden verwerkt in de deklaag (4 cm), profileerdeklaag (tot 6 cm) en tussenlaag (4 tot 6 cm).

Schagen Infra, www.schageninfra.nl