Aanleg 2e PlasticRoad-fietspad van start

Artikel delen

Sinds 22 november 2018 heeft ook de gemeente Steenwijkerland in de provincie Overijssel een PlasticRoad. Met het in elkaar klikken van twee PlasticRoad elementen verrichtten Overijssels gedeputeerde Bert Boerman en wethouder Marcel Scheringa van gemeente Steenwijkerland samen met het PlasticRoad team de starthandeling.

Gedeputeerde provincie Overijssel Bert Boerman (l) en wethouder Marcel Scheringa van gemeente Steenwijkerland (r) helpen het PlasticRoad-team bij de installatie van de PlasticRoad in Giethoorn.

Het PlasticRoad-fietspad in Giethoorn is 30 meter lang en ligt langs de provinciale weg N334. De PlasticRoad – de modulaire, circulaire en klimaatbestendige weg op basis van gerecycled plastic – is een concept van KWS, Wavin en Total. Afgelopen september was de wereldprimeur van het eerste fietspad in Zwolle.
In slechts een paar uur zijn de PlasticRoad elementen gelegd. De dagen daarna heeft het PlasticRoad team het fietspad afgewerkt, zoals de berm en de aansluiting op de bestaande tegelverharding. Net zoals in Zwolle bevat ook deze pilot evenveel gerecycled plastic als 218.000 plastic bekertjes of 500.000 plastic flesdoppen.

Tweede pilot in Overijssel

In Overijssel liggen nu twee PlasticRoad-fietspaden: in Zwolle en in Giethoorn. Bert Boerman licht toe: ”De provincie stimuleert ondernemers met vernieuwende en duurzame ideeën en draagt zo bij aan een circulaire economie. Door een fietspad in onze provincie beschikbaar te stellen kan het nieuwe PlasticRoad concept in de praktijk worden getoetst op technische en economische haalbaarheid. Daarmee brengen we de innovatie weer een stukje verder.”
Met de pilots gaat het PlasticRoad team het concept verder doorontwikkelen. Het grootste verschil met Zwolle is de zettingsgevoelige ondergrond in en rondom Giethoorn. De grond wordt door druk en belasting samengedrukt (zetting) en kan daardoor problemen veroorzaken bij bijvoorbeeld de aanleg van infrastructuur. “In Giethoorn kunnen we goed de voordelen testen van het lage gewicht van de PlasticRoad elementen in relatie tot die zettingen”, zegt Marcel Jager van Wavin.
Verder verschilt de tweede pilot met name in de installatie: de lessen van de pilot in Zwolle zijn al meegenomen in deze tweede pilot. Zo rijdt het PlasticRoad team onder andere met lichter materieel tijdens de aanleg direct over de gelegde elementen, in plaats van ernaast.

Gedeputeerde provincie Overijssel Bert Boerman (l) en wethouder Marcel Scheringa van gemeente Steenwijkerland (r) op de PlasticRoad in Giethoorn, Overijssel.

Vervolg

De beide pilots in Zwolle en Giethoorn worden voor vijf jaar continue gemonitord door de PlasticRoad-partners en hun opdrachtgevers. In de tussentijd worden beide pilots regelmatig geëvalueerd om het PlasticRoad-concept door te ontwikkelen tot een product dat in de markt kan worden gezet.

Meer weten? Kijk op www.plasticroad.eu