Stigas: “Veiligheidsbewustzijn moet omhoog”

Artikel delen

Stigas is zowel kennisinstituut als gecertificeerde arbodienst en helpt ondernemers en werknemers om gezond, duurzaam en veilig te werken. Een grote uitdaging voor de toekomst, zeker nu iedereen langer moet doorwerken. Of theorie en praktijk met elkaar overeenkomen vertelt Stigas-medewerker Peter Bredius.

Op de markt verschijnen steeds betere, sterkere accu-uitvoeringen bladblazers, kettingzagen en bosmaaiers. Volgens Peter Bredius beter want: “minder gewicht, minder trillingen, minder geluid en minder schadelijke gassen.” foto: Peter Bredius

Met de dienstverlening van Stigas kunnen ondernemers en werkgevers voldoen aan alle wettelijke verplichtingen op grond van de (nieuwe) Arbowet en de Wet verbetering Poortwachter. Op www.stigas.nl is hierover volop informatie te vinden. Aan Peter Bredius, preventieadviseur – hoger veiligheidskundige, de vraag in hoeverre het item veiligheid leeft bij de bedrijven. Hij merkt op dat theorie en praktijk nogal uit elkaar kunnen liggen. “Er zit uiteraard verschil tussen de diverse bedrijven, maar het belang van veiligheid wordt nog lang niet altijd ingezien.”

Motor of accu

Bredius noemt wat voorbeelden, bijvoorbeeld het overgaan van motor- op accugereedschappen. “Dat zorgt voor minder gewicht, minder trillingen, minder geluid, minder schadelijke gassen. Ik vermeld dat altijd tijdens mijn bezoeken, maar merk dat veel mensen nog sceptisch zijn.” Vaak nog denken gebruikers dat accugereedschap niet voldoende krachtig is, en kiezen ze voor de vertrouwde motor. “Mijn advies: pak beide mee. Misschien kun je bij heggenscharen voor 80% met de accu doen en gebruik je voor de echt dikke takken de krachtigere motoruitvoering. Uiteraard speelt geld hier een rol. Niet iedereen heeft het budget om al het gereedschap dubbel in huis te hebben of over te gaan naar accumachines.” Bredius benadrukt hierbij dat minder rugklachten, die zich vaak pas na verloop van jaren voordoen, ook minder verzuim betekent. “Dus dat levert dan weer geld op.” Overigens geldt dezelfde problematiek ook bij bijvoorbeeld bosmaaiers, bladblazers en kettingzagen die tegenwoordig ook met accu te verkrijgen zijn.
Als ander voorbeeld noemt Bredius de strakvlak om zandbedden mee te egaliseren voordat er bestraat wordt. “Die spaart de knieën, want je zit minder lang krom. Maar ik merk geregeld dat mensen de strakvlak makkelijk thuis laten staan. Dat is verkeerde gemakzucht, want iedereen weet dat je niet meteen last van je knieën en rug krijgt, de problemen komen met de jaren.” Eenzelfde attitude ziet hij soms bij het werken met de bandenzaag. Bij droog zagen komt kwartsstof vrij, maar inmiddels zijn mensen zich ervan bewust dat zagen met water veel beter is. “Een stofkapje wordt dan vaak nog vergeten terwijl veel waterdruppels (aerosol), die kwartsstof bevatten, toch ook gewoon worden ingeademd.”

Een strakvlak wordt nog te weinig gebruikt voor kleine oppervlaktes, terwijl iedereen weet dat dit hulpmiddel, hoe klein de klus ook is, knieën en rug spaart. “Klachten als deze, die zich vaak pas na verloop van jaren voordoen, betekenen uiteindelijk wel minder verzuim.” foto: Henko A&T

Verbonden aan CAO

Veel van de genoemde aandachtspunten zijn sluipend, de schadelijke effecten openbaren zich pas op de lange termijn. Bewustwording is daarom een van de speerpunten van Stigas. Veel regelgeving ligt vast en is verplicht, maar bedrijven met minder dan 25 werknemers hoeven geen arbodienst in te schakelen bij het uitvoeren van een RI&E. Die kunnen zelf een vragenlijst invullen als houvast. “Dan is het de vraag of ze alle problemen tackelen. Vaak krijg ik dan het verzoek of ik bij hun langs wil komen.” Via de CAO zijn alle bedrijven bij Stigas aangesloten, dus kosten voor zo’n bezoek inclusief rapportage zijn bescheiden. “Ik benadruk dan wat het verschil is in risico’s inventariseren en het daadwerkelijk aanpakken. Belangrijk daarbij is te weten dat ik geen inspecteur maar adviseur ben. Het is aan het bedrijf zelf om de problematiek op te pakken.”
Tot slot nog een item dat actueel is de laatste jaren: de teek. Dat leeft duidelijk heel sterk bij veel bedrijven. Niet alleen tijdens ‘de week van de teek’, maar heel het jaar door geeft Sigas uitleg over het gevaar van de teek. “Bij dit onderwerp zijn de risico’s overigens veel bekender dan enkele jaren terug. Dat is vooral te danken aan de vele berichtgevingen in de media.”