Nederlands preventiezorgportaal in Bouw & Infra

Artikel delen

Ieder talent van nu moet gezond presterend en met plezier met pensioen kunnen gaan. Dat is het doel van werkgevers en werknemers in de Bouw & Infra en in de Afbouw. Met een nieuw preventiezorgportaal zetten kenniscentrum Volandis en preventie-arbodiensten in de sector een volgende belangrijke stap in de juiste richting.

Bouwvakker

De missie van Volandis: ‘Elke vakkracht in de Bouw & Infra gaat gezond met pensioen!’

Elke vakkracht krijgt een leven lang toegang tot zijn persoonlijke preventiezorgdossier. Zo vind je als werknemer alle relevante informatie op één plek, onafhankelijk van werkgever of arbodienst en volledig conform de privacywetgeving. Waarom? Omdat een leven lang vitaal werken begint met preventie en vroegsignalering.

Samen sterk

Met het preventiezorgportaal faciliteert Volandis het samenwerken van arboprofessionals bij preventiearbodiensten in de Bouw & Infra en in de Afbouw. Het is het eerst Nederlandse – zo niet Europese – preventiezorgdossier dat arbodienst overstijgend ingezet wordt. Werknemers hebben volledig inzicht in het eigen preventiezorgdossier en kunnen zo hun hele leven lang werkgerelateerde gezondheidsontwikkelingen volgen. Ook wanneer er wordt gewisseld van werkgever of arbodienst.

In het preventiezorgdossier wordt vanaf nu het persoonlijk onderzoeksrapport en persoonlijk actieplan na deelname aan PAGO/DIA opgeslagen. Informatie van voorgaande PAGO’s en DIA’s liggen bij de verschillende arbodiensten opgeslagen en zijn niet naar het portaal verhuisd. Het portaal kan per direct in gebruik genomen worden door elke werknemer die hiervoor uitgenodigd wordt en laat zich vergelijken met een elektronisch patiëntendossier. Inloggen gaat gemakkelijk per 1 juni via: preventie.volandis.nl. Je eigen account aanmaken en jezelf inplannen voor jouw PAGO/DIA is een makkie.

Inzicht

Zowel de bouwarts, de doktersassistent, de DIA-adviseur als andere betrokken professionals gaan werken in het preventiezorgportaal. Zij hebben inzicht in de aangeleverde gegevens die nodig zijn voor hun specifieke taak, echter de regie ligt volledig bij de vakkracht. Zo waarborgt Volandis niet alleen de kwaliteit van de preventiezorg, maar ook het eigen zicht op de ontwikkeling van de werknemer. Omdat alle gegevens opgeslagen zijn in een persoonlijk dossier heeft een wisseling van werkgever of arbodienst geen invloed op een leven lang preventiezorg. En dat is waar het uiteindelijk om draait: elke vakkracht gezond tot aan het pensioen!

Preventieportaal

 

Pionieren met individugerichte preventiezorg

Het preventiezorgdossier biedt veel kansen om de arbozorg van de toekomst vorm te gaan geven. Door deze circulaire aanpak zijn de onderlinge lijntjes kort en kunnen alle betrokken partijen optimaal profiteren van elkaars expertise. Het is goed om te zien dat arbodiensten niet bang zijn om deze vernieuwing te omarmen. Volandis gaat dit avontuur dan ook vol enthousiasme en deskundigheid aan met arbodiensten Richting, Bouw & Gezond, Vechtstad, ArboNed en nieuwe toetreder Medprevent. Naar verwachting sluit ook Arbo Unie aan.

Met de komst van dit portaal is het mogelijk om samen te werken met nieuwe arbodiensten. Volandis is voornemens om in de tweede helft van 2023 meer nieuwe arbodiensten te contracteren voor de uitvoering van het preventiezorgpakket. De eerste verkennende gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden.