Van certificering naar registratie machinisten

Artikel delen

TCVT RA (Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport, Register Administratie) gaat per 1 juli 2019 het registreren van TCVT-machinisten namens de Minister van SZW beheren. Met de invoering van Registratie komt een einde aan de certificering van machinisten. Registratie is in de kern min of meer gelijk aan Certificatie en verloopt ook via een TCVT-examen en beoordeling door een zogenoemd Register Administratie Instelling (RAI).

Eén van de grote verschillen is dat de ‘CBI’ het officiële document (certificaat) niet meer namens de Minister uitgeeft, maar dat TCVT RA dat namens de Minister gaat doen (Registratie). De RAI (voorheen bijvoorbeeld de CBI) is wel verantwoordelijk voor de examinering en geeft hierover een zwaarwegend advies af aan TCVT RA. Gelijk met de invoering van de registratie, komen er aangepaste wettelijk verplichte (examinerings)schema’s machinisten verticaal transport en gaat TCVT RA ook over op het afgeven van TCVT-passen in plaats van het TCVT-boekje.

Op de TCVT-pas (DSP: digital safety pas) kan de praktijkervaring van de machinist worden bijgeschreven door een door TCVT RA geautoriseerde persoon (bijvoorbeeld de werkgever) en de bijscholing door de door TCVT RA erkende trainer. Maar ook andere behaalde diploma’s en certificaten, zoals VCA kunnen op de pas worden geregistreerd. De pas is uit te lezen via het TCVT RA-register.
De bestaande TCVT-certificaten worden per 1 juli 2019 van rechtswege omgezet in TCVT RA registraten en behouden daarmee gedurende de lopende geldigheidsduur hun wettelijke bewijskracht. Per die datum worden ook de passen verstuurd. De huidige certificaathouder (de TCVT-machinist) hoeft niet zelf in actie te komen.

Bij de (1e) registratie en herregistratie (voorheen hercertificatie) komt de kandidaat automatisch in aanmerking voor een ‘registraat’. De pas kan ook worden gebruikt als toegangspas (bijvoorbeeld op sommige industrielocaties, zoals in de Botlek), maar moet dan worden geactiveerd via hiervoor bestemde locaties: dit is dus geen noodzaak voor TCVT-gebruik! Op de pas komt een uniek registratienummer en de foto van de kandidaat.

Machinisten

Met de invoering van TCVT-RA worden ook de nieuwe schema’s voor machinisten van kracht. Dit zijn schema’s voor machinisten op de mobiele kraan (W4-01), autolaadkraan met hijsfunctie (W4-04), grondverzetmachine met hijsfunctie (W4-05, verreiker met huisfunctie (W4-07), mobiele torenkraan (W4-06), grote funderingsmachine (W4-03) en kleine funderingsmachine (W4-09). Het aparte schema voor de torenkraan machinist (W4-02) vervalt, omdat een certificaat W4-06 volstaat.

Kosten

Een registratie + pasje kost maximaal € 165,- voor vijf jaar (prijsstelling onder voorbehoud). Dat is gelijk aan het huidige certificaat dat via DNVGL wordt verstrekt. De kosten voor de CBI (DNVGL) tot certificaatverlening vervallen uiteraard.
Overigens is 1 juli 2019 de door SZW aangegeven beoogde ingangsdatum van de wetswijziging.

Meer informatie en/of vragen over TCVT RA: ga naar www.tcvt-ra.nl of mail naar kantoor@tcvt-ra.nl.