Topcon helpt infrasector om slimmer te werken

Artikel delen

Of het nu gaat om een simpele afgraving, het renoveren van een stuk snelweg of om een omvangrijk project zoals de aanleg van de Blankenburgtunnel onder de Nieuwe Waterweg, de software en instrumenten van Topcon maken het allemaal een stuk efficiënter.

SmoothRide begint bij het inscannen van het te renoveren wegdek met een speciale meetauto met 3D scanner.

“Toverwoord in al deze gevallen is ‘efficiëntie’, of anders gezegd: ‘slimmer werken op de bouwplaats’,” zo laat Marcel ten Westenend van Topcon Positioning Netherlands ons graag meegenieten. Want genieten is het, zo blijkt in de alledaagse praktijk van de infrasector. Waar vroeger ‘ongeveer’ de veel gehoorde uitspraak was, is dat nu ‘nauwkeurig’ en dat is belangrijk, want daardoor wordt veel tijd en geld bespaard. Marcel: “Een halve centimeter minder asfalt aanbrengen maakt veel verschil in het rendement van een project.” Verspilling van materialen behoort tot het verleden en dat enkel en alleen door de inzet van geavanceerde apparatuur en machines die worden aangestuurd door slimme software.

Scannen is weten

In de infrasector begint het slimme werken vaak ‘oppervlakkig’, want meten is ook hier weten welke aanpak het beste resultaat oplevert. Topcon heeft daarvoor SmoothRide ontwikkeld. Dit concept optimaliseert de workflow in de wegenbouw op maar liefst vijf fronten: scannen, ontwerpen, frezen, asfalt spreiden en tot slot verdichten.
We vragen Marcel om dat concreter uit te leggen: “SmoothRide begint bij het inscannen van het te renoveren wegdek. Dat gebeurt met een speciale meetauto met 3D scanner (RD-M1), die op elk voertuig is te monteren. Deze auto rijdt met een snelheid van 60 – 80 km/uur met het verkeer mee en meet het bestaande wegdek in. Dit verkort de meettijd en verhoogt de veiligheid op de weg.”

Planningsoftware DynaRoad neemt de plattegrond als uitgangspunt en is een ideaal hulpmiddel voor grote infrastructurele projecten.

Digitaal terreinmodel

De puntenwolk aan gegevens die het meten oplevert, is de basis voor een digitaal terreinmodel (DTM). Van daaruit is vooraf exact te bepalen, hoeveel oud asfalt moet worden uitgefreesd en hoeveel nieuw asfalt nodig is voor een kwalitatief hoogstaand wegdek.”
De 3D machinebesturing kan vervolgens de freesmachine en asfaltspreidmachine tot op de millimeter nauwkeurig aansturen. Dat is belangrijk, want “een zeer vlak freesresultaat zorgt ervoor, dat de nieuwe asfaltlaag langer in conditie blijft. Voor de wegbeheerder betekent dat een beter rendement op lange termijn,” zo licht Marcel ons voor.

Klant op weg helpen

Om efficiënter te kunnen werken, komen er steeds meer slimme technieken en hulpmiddelen beschikbaar. Denk daarbij niet alleen aan GPS, drones met camera’s, maar ook aan mass data systemen. Voor je het weet zie je door de bomen het bos niet meer. Tegelijkertijd worden door overheden en opdrachtgevers steeds hogere eisen gesteld en moet er sneller, kostenefficiënter en productiever worden gewerkt om daar aan te voldoen.
Daarom is één van de doelstelling van Topcon Positioning, om klanten op weg te helpen bij de inzet van al die moderne hulpmiddelen. Dat begint bij de werking van een 3D GPS-systeem op bijvoorbeeld een graafmachine en voor je weet ben je aan de slag met een softwarepakket als DynaRoad. Deze planningsoftware neemt de kaart, de plattegrond, als uitgangspunt en is dan ook een ideaal hulpmiddel voor grote infrastructurele projecten, zoals bijvoorbeeld de Blankenburgtunnel.

Werkvoorbereiders kunnen met behulp van slimme software al in de tenderfase bottlenecks uit hun infraproject halen.

Efficiënt en kostenbewust

Bij een dergelijk omvangrijk project moet enorm veel grond worden verplaatst. Om dat efficiënt en kostenbewust te kunnen doen, is het zaak om enerzijds het aantal transportbewegingen zo laag mogelijk te houden en anderzijds op voorhand barrières weg te nemen. DynaRoad is speciaal voor dit soort logistieke opgaven ontwikkeld. Marcel: “Vroegtijdig weten wat je te wachten staat als infra aannemer, daar gaat het om. Zo’n softwarepakket is best even een investering, maar de praktijk leert dat die heel snel is terugverdiend.”

Bottlenecks wegnemen

De kracht van DynaRoad wordt werkvoorbereiders al snel duidelijk wanneer ze merken, dat ze er al in de tenderfase bottlenecks mee uit hun infraproject kunnen halen. Marcel verduidelijkt dat graag met praktijkvoorbeelden: “Je kunt dan denken aan het nut van een hulpweg of aan een tijdelijke brug om te zorgen dat er minder hoeft te worden omgereden.” Ook drones en zelfs onbemande vliegtuigjes kunnen van nut zijn. Ze worden steeds vaker ingezet om hoeveelheden te monitoren en helpen zodoende om in realtime de voortgang van het project te bewaken. Dat laatste kan gewoon vanuit kantoor en met een enorme precisie.
Tot slot wijst Marcel erop, dat alle gegevens in handen blijven van de gebruiker. “Wij hebben daar geen belang bij, zijn een neutrale partij en leveren alleen de tool om al die info te verwerken.”

Meer lezen over slimmer werken met Topcon? Ga dan naar:
www.topconpositioning.com/nl/insights/slimme-software-voor-effici%C3%ABnte-machinebesturing

Tekst: Pieter de Mos
Beeld: Topcon