Stabilisatie voor grasbetonstenen

Artikel delen

Grasbetonstenen zijn een populair product in Nederland. Provinciale en gemeentelijke overheden gebruiken deze open betonstenen om de voorheen te smal aangelegde (polder)wegen te verbreden door middel van bermverharding. Voldeden veel van deze wegen vroeger nog, tegenwoordig voldoen zij niet meer door de steeds groter wordende landbouwmachines en wegverkeer. Deze gebruiken de randen van de asfaltverharding met alle gevolgen van dien.

Het aanleggen van stroken langs wegen met grasbetonstenen is een kostbaar en tijdrovend probleem. Het uitgraven van de aanwezige grond is in veel gevallen een issue, in verband met de verontreinigingen in meer of mindere mate. Door middel van de bermverhardingen van Terrastab is dit probleem verleden tijd. Met 100% hergebruik van de bestaande materialen wordt met een gesloten grondbalans (mits mogelijk) een gebonden constructie aangelegd in een strook langs de weg. Op deze hoogwaardige stabilisatie worden de grasbetonstenen geplaatst, waarmee de stabilisatie een funderingsfunctie voor de grasbetonstenen krijgt en een opsluitfunctie voor de asfaltconstructie. Hierdoor krijgt de grasbetonsteen een verzekerde fundering en wordt hiermee de levensduur minimaal verdubbeld. Door het geavanceerde machinepark ligt de productie hoog en is de overlast of afsluiting minimaal. Middels een vooronderzoek bepaalt Terrastab de samenstelling van de nieuwe funderingsconstructie met gebruik van de bestaande materialen.

RVB Infra Harderwijk BV / Terrastab, www.terrastab.nl