Gemeenten Overijssel geven straten klimaatlabel

Artikel delen

Hoe communiceer je over klimaatadaptatie met bewoners? Een vraag waar veel gemeenten voor staan. Gemeenten Zwolle, Oldenzaal en Zwartewaterland doen dit door hun bewoners meer inzicht te geven in de klimaatbestendigheid van hun eigen straat. Hiermee willen deze gemeenten bewoners en bedrijven bewust maken van de noodzaak van klimaatadaptieve maatregelen.

Elke straat krijgt op basis van een toets een label toegekend op de thema’s overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. De labels lopen van A (erg klimaatadaptief) tot en met E (weinig klimaatadaptief). Hiermee krijgen de bewoners in één oogopslag een overzicht van de klimaatrobuustheid van hun eigen straat. De gemeenten gebruiken hiervoor de online tool Staat van je Straat van ingenieursadviesbureau Sweco. Deze tool kan elke straat in Nederland toetsen op de risico’s van de gevolgen van de klimaatverandering. Nadat de gemeenten Woerden en Rijssen-Holten al met Staat van je Straat hebben gewerkt, gaan nu ook Zwolle, Oldenzaal en Zwartewaterland ermee aan de slag.

Megavraagstuk

Mark Heideveld van gemeente Zwolle: “Aanpassen van het stedelijk gebied aan klimaatverandering is een megavraagstuk. Hierbij heeft de gemeente bewoners en bedrijven hard nodig. Wij onderzoeken graag welke innovatieve methoden het beste werken om bewoners en bedrijven te betrekken. Daarbij zetten we Staat van je Straat in om het bewustzijn van klimaatrisico’s te vergroten.”
Martijn Steenstra, adviseur Water en Ruimte bij Sweco: “Naast de overheid zullen ook bewoners en bedrijven actie moeten ondernemen om steden klimaatbestendiger te maken. 60% van het stedelijk gebied bestaat immers uit privaat gebied. Zonder inzicht in de effecten van klimaatverandering, en zonder inzicht in wat deze effecten lokaal betekenen, zullen zij geen maatregelen nemen. Daarom hebben wij Staat van je Straat ontwikkeld.”

Maatwerk

De drie gemeenten presenteren de data op verschillende manieren aan hun bewoners. Zo kunnen de bewoners van Oldenzaal straks op de website van de gemeente hun eigen straat aanklikken en direct zien hoe klimaatbestendig hun straat is. Zwolle verwerkt de gegevens in een storymap om te delen met bedrijven en voor Zwartewaterland is het project een pilot waarin foldermateriaal voor bewoners van gebieden die gaan worden aangepakt wordt ontwikkeld. Sweco start nog deze maand met de analyse van de wijken in de drie gemeenten. Naar verwachting in maart 2019 volgt de uitrol van de communicatie richting bewoners.

Risicodialoog

De provincie Overijssel en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunen de ontwikkeling van Staat van je Straat en willen daarmee testen of dit een effectieve manier is om een risicodialoog te voeren met bewoners en bedrijven.