Aspen wordt partner van NL Greenlabel!

Artikel delen

Met 200 organisaties werkt NL Greenlabel aan het meetbaar vergroenen en verduurzamen van de leefomgeving in Nederland. Het netwerk staat voor een groene en gezonde leefomgeving waar mens en natuur in balans zijn. Van hoveniers tot adviesbureaus en van kwekers/producenten tot onderwijs, alle betrokkenen bij het ontwerp, de inrichting en het beheer van de leefomgeving, zijn onderdeel van het netwerk. Korte lijntjes, een integrale en innovatieve aanpak, de transitie naar een betere wereld én een gedeelde ambitie is wat de partners in het netwerk bindt.
Brandstofleverancier Aspen, bekend van hun schone alkylaatbenzine, maakt sinds januari 2020 ook deel uit van dit brede netwerk. Op 15 januari werd tijdens de Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg de partnerovereenkomst getekend.

Ernst van Gelder en Lodewijk Hoekstra

Lodewijk Hoekstra, medeoprichter van NL Greenlabel, is verheugd over dit partnerschap: “Met Aspen hebben we weer een partner aan ons netwerk mogen toevoegen die actief werkt aan een duurzame toekomst. Er zijn positieve ontwikkelingen op het gebied van accugereedschap binnen de groene sector en dat juichen we van harte toe. Echter werken veel hoveniers en groenvoorzieners nog met machines op basis van tweetaktmotoren. Het is een utopie om te denken dat deze machines niet meer worden ingezet, maar deze gereedschappen kunnen wel zo duurzaam mogelijk worden ingezet door gebruik van een ander type brandstof. Aspen heeft onlangs een dieselbrandstof uit herwinbare grondstoffen op de markt gebracht en dat tekent hun innovatiekracht en vooruitstrevende houding. Dáárom passen ze bij NL Greenlabel!”

Aspen en alkylaatbenzine

Aspen introduceerde alkylaatbenzine meer dan dertig jaar geleden. Van begin af aan voelen ze zich geroepen om de schoonst mogelijke brandstoffen voor mens, machine en milieu te leveren. En als marktleider neemt Aspen graag het initiatief om de duurzaamheid van de alkylaatbenzinesector te vergroten. Daarom investeert het bedrijf in nieuwe technologieën die het mogelijk maken om duurzame brandstoffen voor machines te produceren. Het gaat hierbij om synthetisch geproduceerde brandstoffen op basis van herwinbare grondstoffen. Binnen niet al te lange tijd zal naast de diesel ook de alkylaatbenzine fossielvrij zijn.

Over NL Greenlabel

NL Greenlabel beschikt naast het partnernetwerk over instrumenten om de waarde van een gebied of product voor mens en natuur op onafhankelijke wijze inzichtelijk te maken. Diverse duurzaamheidspaspoorten bieden in één oogopslag inzicht in de score van (1) planten, (2) producten en materialen, (3) terreinen, (4) tuinen en (5) gebieden. Zo helpt NL Greenlabel om deze doelen gedurende het proces te realiseren en te borgen waardoor ambities op het gebied van biodiversiteit, klimaatbestendigheid en gezondheid uit de sfeer van vrijblijvendheid worden gehaald. Een betrokken Wetenschappelijke Raad van Advies beproeft en verbetert de methodiek regelmatig.