Bestrijding Japanse duizendknoop

Artikel delen

Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) is een invasieve exoot die door zijn sterke wortelstokken en stengels veel schade veroorzaakt. Goede bestrijdingsmethoden waren er tot dusverre niet. Uit recent onderzoek van Wageningen University & Research, Probos en Tree-O-Logic blijkt nu dat met een innovatieve verhittingstechniek zo’n 99 procent van deze woekerplant in zandgrond na behandeling is verdwenen.

De ‘JDKiller’ aan het werk. Foto: Aannemingsmaatschappij Van Gelder.

De Japanse duizendknoop is afkomstig uit Azië en is ooit als tuinplant naar Nederland gehaald. In Nederland komt hij op veel verschillende plekken voor: in stedelijk gebied, op spoordijken, braakliggende terreinen, wegbermen, rivierkribben, bosranden, beekoevers en dijken. Door zijn aanwezigheid verdwijnt de inheemse flora en ontstaan beschadigingen in gebouwen, leidingen en wegen. Dit leidt tot kosten voor herstel en beheer.

Behandelen van de grond

Bestrijding van de bovengrondse delen van de Japanse duizendknoop lost weinig op, omdat de ondergrondse stengels dan intact blijven en telkens opnieuw uitlopen. WUR, Probos en Tree-O-Logic hebben daarom in opdracht van Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van den Herik Zuigtechniek onderzocht of met duizendknoopresten besmette grond via verhitting met een mobiele installatie zodanig gereinigd kan worden dat er geen levensvatbare resten meer in voorkomen.
Hiervoor is grond verzameld op zes verschillende locaties waar Japanse duizendknoop aanwezig was. De verzamelde grond is eerst gezeefd en ontdaan van platdelen groter dan 20 millimeter. Daarna is de grond verhit tot boven de 60 graden met het prototype van de mobiele verhittingsinstallatie. De zogenoemde ‘JDKiller’ (JD staat voor Japanse Duizendknoop). Na deze behandelingen is de grond gedurende ruim zeven weken beoordeeld op hergroei van Japanse duizendknoop.

Verhitting blijkt effectief

Het verhitten van de grond na het zeven bleek te leiden tot een zeer sterke afname van het aantal levensvatbare wortelstokfragmenten en nieuwe scheuten. Het aantal vitale fragmenten nam af met 99% ten opzichte van de alleen gezeefde grond. Of deze effectiviteit ook in de praktijk gehaald zal worden is sterk afhankelijk van de zorgvuldigheid waarmee een groeiplaats met Japanse duizendknoop wordt ontgraven. Ook is het belangrijk dat er een aanvullend nazorg-plan wordt ontwikkeld voor de situaties waarin een enkel wortelfragment de hittebehandeling toch overleeft.
Daarnaast blijven in de behandelde grond de andere aanwezige zaden grotendeels wél leven, zo blijkt uit het onderzoek. Ook wordt de mobiele installatie verhit met een CO2-neutrale brandstof.

Meer weten? Ga naar www.bestrijdingduizendknoop.nl

Praktijkdag bestrijding Aziatische duizendknoop

Er is veel aandacht voor de bestrijding of beheersing van duizendknoop. Hierdoor neemt de diversiteit aan toegepaste bestrijdingsmethoden toe. Vooral op het gebied van de niet-chemische bestrijding. Voor beheerders en terreineigenaren, maar ook voor groenaannemers en (groene) adviesbureaus is het vooraf moeilijk in te schatten welke methode(n) in hun situatie nu de meest geschikte is of zijn. Daarom organiseren Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V. en Stichting Probos op 10 september 2020 (oorspronkelijke datum 14 mei 2020, nieuwe datum onder voorbehoud) de tweede nationale Praktijkdag bestrijding van Aziatische duizendknoop.

Tijdens de praktijkdag wordt een groot aantal duurzame bestrijdingsmethoden onder praktijkomstandigheden gedemonstreerd. Specialisten geven uitleg over de werkwijze en de situaties waarin de methoden effectief zijn. Ook wordt getoond op welke wijze verspreiding van plantenmateriaal als gevolg van de behandeling kan worden voorkomen en hoe de snelheid waarmee duizendknopen zich uitbreiden kan worden gemeten. Aansluitend wordt een aantal locaties bezocht waar bestrijdingsmethoden zijn toegepast en waar het resultaat kan worden beoordeeld. Daarmee biedt deze dag handvatten voor het maken van afwegingen voor beheersing of bestrijding van duizendknoop.

Informatie
De praktijkdag vindt plaats op 10 september 2020 te Heelsum (Gelderland) en duurt van 09:30 – 16.00 uur.
• Locatie: Naast Kerkweg 42, Heelsum.
• Prijs: € 295,- (excl. BTW).
• Aanmelden en volledige programma bekijken: ga naar www.probos.nl. Klik vervolgens op ‘Evenementen’.