Duurzaam asfaltproductieproces LEAB heeft CROW certificaat

Artikel delen

Het duurzame asfaltproductieproces waarmee BAM Infra Nederland ‘Laag Energie Asfalt Beton’ (LEAB) produceert is door het Asfaltkwaliteitsloket van CROW gecertificeerd. De claims over lagere CO2-uitstoot, MKI-score, civieltechnische eigenschappen en de verwerkbaarheid zijn hiermee door het Asfaltkwaliteitsloket gevalideerd.

Door tijdens het productieproces gebruik te maken van schuimbitumen kan de productietemperatuur worden verlaagd van 165 naar zo’n 110 graden Celsius. Hierdoor hebben de asfaltcentrales minder gas nodig om asfalt te produceren en stoten ze ook minder CO2 en stikstof uit.
De asfaltcentrales van BAM zijn nu in staat om vrijwel alle asfaltmengsels, waaronder ZOAB- en SMA-mengsels, op grote schaal op deze duurzame manier te produceren. Inmiddels ligt er in Nederland al meer dan 700.000 ton LEAB-geproduceerd asfalt. Deze hoeveelheid is tot stand gekomen door intensief samen te werken met de opdrachtgevers die ook overtuigd waren van de noodzaak om deze innovatie de ruimte geven.

Stapelen

BAM werkt ook aan andere oplossingen om de asfaltmarkt te verduurzamen, zoals het behalen van hoge recyclingpercentages in de deklagen en langere levensduur van de eigen mengsels. Het mooie aan de LEAB-technologie is dat deze innovaties op elkaar zijn te stapelen. BAM kan dus verschillende innovaties toepassen op één mengsel.
Rémy van den Beemt, Hoofd Technologie bij BAM Infra: “BAM heeft altijd naar de toekomst gekeken door in te zetten op de ontwikkeling van duurzame productiemethodes. Hiermee dragen wij bij aan het behalen van de gestelde klimaatdoelstellingen van onze opdrachtgevers. Dat we nu deze erkenning hebben gekregen van CROW is echt een kroon op ons werk!”