Acht richtlijnen voor natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Artikel delen

Nico Wissing, mede-oprichter van NL Greenlabel en vooraanstaand tuin- en landschapsontwerper over de meerwaarde van groen voor de vastgoedsector, geeft acht richtlijnen voor een natuurinclusieve gebiedsontwikkeling.

De Bosco Verticale is een geliefde plek. Bewoners leggen maar liefst 15.600 euro per vierkante meter neer voor een plekje in één van de twee Milanese torens.

De markt, overheden en burgers worden geconfronteerd met een complexe situatie, namelijk een combinatie van klimaatverandering, verstedelijking en verlies van biodiversiteit. Dat dit grote risico’s heeft voor de kapitaalmarkt is een boodschap die ondertussen in de financiële wereld is aangekomen. De angst voor ‘stranded assets’, waardeloos geworden bezit, is groot. Ook in de bouw is er een mentaliteitsverandering te bespeuren. De vastgoedsector kan op deze ontwikkeling aansluiten door de volgende richtlijnen aan te houden:

  1. Breng de financiële, sociale en ecologische meerwaarde van groen in kaart.
  2. Zet procestools in om duurzaamheid van ontwerp tot realisatie inzichtelijk te maken en te borgen.
  3. Anticipeer op effecten van klimaatverandering, zoals wateroverlast en hittestress, door vergroeningsmaatregelen te treffen.
  4. Denk vanuit het bestaande landschap, inclusief karakteristieke elementen.
  5. Stimuleer betrokken partijen om integrale duurzaamheid in hun organisatie te integreren; werk in multidisciplinaire teams.
  6. Maak tijdens de opleiding al cross-overs tussen andere opleidingsdomeinen zodat studenten naast een specialisme ook generalistisch kunnen schakelen.
  7. Breng een team van specialisten vanuit verschillende sectoren bij elkaar en werk vanuit een gezamenlijk ambitieniveau.
  8. Pas het Rijnlands model toe in de samenwerking met anderen, waardoor op basis van gelijkwaardigheid de aanwezige kennis wordt benut op een manier die het eindresultaat ten goede komt.

“De meerwaarde van natuur-inclusieve oplossingen komt niet alleen de natuur, maar ook de bewoners, de eigenaren en de ontwikkelaars ten goede. Een natuur-inclusieve benadering kan positieve gevolgen hebben voor de waarde van vastgoed, als het serieus en oprecht wordt ingestoken. Dit is meer dan een groene façade; het is wat mij betreft het begin van een ontwikkeling waarin natuur en mens dichter naar elkaar zullen groeien”, aldus Nico Wissing.