Inkoop riolering van beton: graag eenduidige eisen

Artikel delen

De sector Riolering van Betonhuis pleit voor het stellen van eenduidige en transparante eisen aan betonnen rioleringsproducten. Zeker als het gaat om duurzaamheid en circulariteit. “De Beoordelingsrichtlijn Milieuprofielen voor betonnen infraproducten (BRL K11002) kan hierin voorzien”, aldus Annemiek Houtman, sectorsecretaris van Betonhuis Riolering.

De richtlijn geeft opdrachtgevers de garantie dat ze betonproducten kopen met transparante en betrouwbare informatie met betrekking tot de milieukosten van een product. Met deze richtlijn toetst een certificerende instelling of fabrikanten hun producten conform de vereiste milieuprofielen vervaardigen. Dat gebeurde al voor betonnen bestratingsproducten en nu ook voor rioleringsproducten.

Constant kwaliteitsniveau vereist

Voor rioleringsproducten geldt dat bij hergebruik van materialen het vereiste constante kwaliteitsniveau van beton niet altijd gegarandeerd kan worden omdat dit materiaal niet constant beschikbaar is. De prestatie van het product moet voorop staan; minderwaardige producten brengen een groter risico op milieu- en veiligheidsincidenten met zich mee. Houtman: “De aangesloten producenten vinden dat er geen generieke uitspraak kan worden gedaan over het toepassen van een vast percentage secundair materiaal in de betonrecepturen voor rioleringsbuizen. Dit kan beter projectafhankelijk worden bepaald. Wel zien wij in de uitvraag een prominente rol weggelegd voor de BRL K11002”.