SEB goedkeuring: “Ons streven naar kwaliteit onafhankelijk bevestigd”

Artikel delen

“Een goed bestek en een goede aannemer zijn dé twee ingrediënten om te komen tot een goed werk”, aldus projectleider Gijsbert Bunk van de Gemeente Amersfoort. Dat dat klopt, bewees SEB-deelnemer Van Schoonhoven Infra uit Leusden bij het project Bachweg in Amersfoort.

Straat reconstructie

Het project Bachweg omvatte de totale reconstructie van vier straten. Het betrof vrij smalle woonstraten waarin het vuilwaterriool moest worden vervangen en een nieuw riool werd aangelegd voor de afvoer van regenwater. Daarvoor moest Van Schoonhoven de straat tot op grote diepte uitgraven en geheel opnieuw opbouwen. De bestaande fundering van hoogovenslakken is volledig verwijderd en is vervangen door menggranulaat.

De Gemeente Amersfoort vroeg voor dit project aan de inschrijvende aannemers om vooraf hun kwaliteit aan te tonen, zowel in de uitvoering van het werk als qua omgevingsmanagement. Bedrijven moesten daarvoor onder meer komen met beoordelingen van vorige projecten.

Eigen werk controleren

“Je eigen kwaliteit omschrijven kan best wel lastig zijn”, zegt projectleider Gerben Schipper van Van Schoonhoven Infra. “Voor ons is onze manier van werken zo logisch dat we er vaak niet over nadenken wat ons onderscheidt van anderen. We hebben een kwaliteitsborgingssysteem waarbij we continu ons eigen werk controleren. Door op meerdere momenten te controleren, komen eventuele gebreken vroegtijdig aan het licht. Op die manier leggen we bijvoorbeeld riolering gewoon foutloos. Maar kennelijk doet niet iedereen dat zo en komen ze er pas bij een eindcontrole van de riolering achter dat er iets niet klopt.”

“Die kwaliteitscontroles doen we vanaf het begin, vanaf de rioolsleuf naar boven. We meten bijvoorbeeld de verdichting van de puinfundering en leggen dat ook vast. Ook bij onder meer voetpaden, waar je op een bestaande zandlaag werkt, controleren we de draagkracht van de ondergrond. Mocht ergens de ondergrond onvoldoende sterk zijn, bijvoorbeeld in zettingsgevoelige gebieden, dan informeren we de opdrachtgever daarover. Verder controleert de uitvoerder de stratenmakers, maar doordat we altijd zo werken, weten die zelf ook wel waar ze op moeten letten. Alles wat we controleren leggen we vast op papier en dat document overhandigen we aan de opdrachtgever”, zegt Gerben.

Voor de Gemeente Amersfoort is die kwaliteitscontrole belangrijk. Projectleider Bunk: “Wij zijn een regiegemeente. We werken met een uitgebreid RAW-bestek, waarin de projecteisen zijn vastgelegd. Onze toezichthouder komt dagelijks op het werk om feeling en binding te houden. We hebben wel een aantal stopmomenten waarop we het werk controleren, maar het is aan de aannemer zelf om de geleverde kwaliteit aan te tonen.”

Bestrating na reconstructie

Duurzame bestratingsmaterialen

In het project legde Van Schoonhoven ongeveer 5200 m² aan verhardingen aan, waaronder waterdoorlatende grasbetonstenen voor parkeerplaatsen. Deze materialen werden ingekocht bij Struyk Verwo, in lijn met een contract met de Gemeente Amersfoort voor stenen die een ‘Amersfoortse uitstraling’ geven, zoals CEROstone en CirCOton. CEROstone is gemaakt van cementloos geopolymeerbeton, terwijl CirCOton circulair beton is, rijk aan gerecycled betongranulaat. Struyk Verwo zamelde alle gebruikte bestratingsmaterialen in voor recycling. Schipper legt uit: “Dat betekent dat je een extra container hebt staan en dat je voor de afvoer van materialen afhankelijk bent van derden. Dat heeft invloed op je logistiek, planning en omgevingsmanagement.” Hij voegt toe dat de duurzame materialen qua uitvoering, kwaliteit en uitstraling aan de bovenzijde niet verschillen van traditionele materialen, alleen aan de onderzijde is de structuur anders.

Omgevingsmanagement

“Eigenlijk waren deze werkzaamheden dagelijkse kost voor ons. Wel moesten we in dit geval werken in vrij smalle straatjes waar we weinig ruimte hadden. Daar moesten we twee rioolbuizen leggen en de regenwaterafvoer van de woningen afkoppelen”, zegt Schipper. Mede daardoor was omgevingsmanagement een belangrijke factor in dit project.

De toegankelijkheid voor nooddiensten tot woningen was een kritiek punt. “De te overbruggen afstand voor nooddiensten mag maximaal 40 meter zijn, wat inhoudt dat er maximaal 80 meter tegelijk opengebroken kon worden.” Dit project, gericht op het leggen van riolering, duurde negen maanden. “Je werkt op een locatie waar mensen wonen en werken, wat onvermijdelijk overlast veroorzaakt. Wij werken in het zand en we kunnen overlast dus ook niet voorkomen, met de noodzaak voor een eerlijk verhaal over de verwachte hinder en projectplanning.”

Straat na reconstructie

Audit door de SEB

Tijdens de jaarlijkse SEB-audit werd het Bachweg project gekozen voor evaluatie vanwege de diversiteit in werkzaamheden. De auditor van de SEB bezoekt altijd twee projecten, waarvan een in uitvoering en een afgerond, met dit project als een van de twee. De auditor leverde geen kritiek: “Die was tevreden over de geleverde kwaliteit. Dit bevestigt het streven naar kwaliteit. Een onafhankelijke keuring van een organisatie als de SEB is voor ons een belangrijke bevestiging.”

SEB
www.seb.nl