Optimalisatie beoordelingssystematiek GWW-sector

Artikel delen

CROW en Qfact (voorheen EMVI-Prestatiemeting) intensiveren sinds eind november 2020 hun samenwerking. Doel van de samenwerking is een verdere optimalisatie van de Past Performance- systematiek voor de GWW-sector. Deze systematiek maakt het mogelijk om elkaar wederzijds te beoordelen tijdens de uitvoering van een opdracht, met als doel een verbeterende samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Qfact zorgt voor een nieuwe, kwalitatief hoogstaande, softwaretool voor opdrachtgevers en opdrachtnemers waarmee de Past Performance-systematiek op een gebruiksvriendelijke manier kan worden toegepast. CROW blijft de data in de tool bewaken en ziet er op toe dat de ingevoerde beoordelingen voldoen aan de eisen die de systematiek daaraan stelt. Daarnaast blijft CROW verantwoordelijk voor het actueel houden van de Past Perfomance-systematiek en zorgt ervoor dat de tool blijft voldoen aan de eisen en wensen van de (potentiële) gebruikers van de systematiek.

Past Perfomance wordt Better Perfomance

Roy Voorend van CROW: “Met de samenwerking met Qfact heeft CROW een goede partner gevonden met kennis van Past Performance én die flexibel kan inspelen op de wensen van de gebruikers. Bovendien hebben zij met hun bestaande productlijn een groeipad voor de huidige Past Performance-gebruikers met meer mogelijkheden en functionaliteit. Dit geeft CROW meer focus voor het beheer en doorontwikkeling van de Past Performance-systematiek en het vergroten van het draagvlak in de GWW-/bouwsector.”

Doorontwikkelen van systematiek

Arthur Weesie van Qfact: “De samenwerking met CROW maakt het mogelijk dat wij ons kunnen focussen op waar we goed in zijn: functionele en gebruiksvriendelijke software ontwikkelen. Kortom: wij zorgen ervoor dat Past Performance-gebruikers tevreden blijven en CROW richt zicht op het doorontwikkelen van de systematiek en het correct toepassen ervan. Op die manier vullen we elkaar perfect aan!”

Over CROW Past Performance-systematiek

CROW Past Performance heeft tot doel om zowel het opdrachtgeverschap als het opdrachtnemerschap verder te professionaliseren. Concreet houdt dit in:

  • bijdragen aan een betere relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers;
  • verminderen van faalkosten;
  • voorkomen van miscommunicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over zowel het project als de samenwerking;
  • versterken van een klantgerichte opstelling door opdrachtnemers;
  • inrichten van een proces van ranking van opdrachtnemers om een overzicht van goed presterende opdrachtnemers te krijgen;
  • gebruiken van de ranking bij het bepalen welke marktpartijen worden uitgenodigd voor (meervoudig) onderhandse aanbestedingen.