Hoe hou je ondanks een krap budget de asfaltdeklaag in een goede conditie? Door scheurreparatie middels Direct Inject.

Artikel delen

Scheuren in het asfalt zijn helaas onvermijdelijk. Scheurvorming treedt o.a. op door vermoeiing van asfalt. De deklaag mist dan het vermogen om voldoende te herstellen na verkeersbelasting. Het behandelen van scheuren in asfalt is een belangrijk maatregel bij onderhoud van wegen. Achterwege laten van de reparatie, leidt tot verhoging van de kosten doordat de scheur in de tijd steeds slechter wordt. Gelukkig zijn deze scheuren vaak met klein onderhoud te repareren. Hierdoor blijft de weg langer in optimale conditie en kan kostbaar groot-onderhoud worden uitgesteld. Maar gebruik dan wel de juiste techniek en de juiste materialen.

asfalt bewerking

Direct Inject is een moderne techniek waarbij de scheuren in het asfalt worden geïnjecteerd met een bitumineuze voegvulmassa.

Per project wordt het juiste type voegvulmassa (bitumen) geselecteerd, afgestemd op de functie van het wegdek. is er een voegvulmassa ontwikkeld voor gebruik op parkeerplaatsen. Deze is in hoge mate bestand tegen wringend en draaiend verkeer. Een andere voegvulmassa onderscheidt zich door een beperkte vloeibaarheid en wordt toegepast op taluds en dijken. Voor het herstel van fietspaden maakt men gebruik van rode voegvulling. Op www.vandenbroekheteren.nl/scheurreparatie/ ziet u hoe wij dit toepassen.

Het gebruik van de juiste kwaliteit en het juiste type voegvulmassa heeft daarom veel invloed op de duurzaamheid van de uitgevoerde asfaltreparatie.

Door koppeling van de GPS gegevens uit de weginspectie met de GPS van de Voegvulketel heeft de wegbeheerder meer inzicht in de uitgevoerde scheurreparaties.

Van den Broek
www.vandenbroekheteren.nl