Provincies en Noordrijn-Westfalen: grenzeloos schonere mobiliteit

Artikel delen

Vijf provincies hebben met Noordrijn-Westfalen afspraken gemaakt het transport de komende jaren schoner te organiseren. Noord-Brabant, Gelderland, Limburg, Overijssel, Zuid-Holland en de Duitse deelstaat willen hiermee tegemoet komen aan afspraak in Europa om in 2050 als continent klimaatneutraal te zijn. Een ander doel is dat de grens zo min mogelijk een belemmering

vrachtauto

Foto: Fotostudio 5700.

Alle partijen willen een snellere trein die ook vaker rijdt van en naar Duitsland via Utrecht en Arnhem. De trein moet een goed alternatief zijn voor vliegen. In Duitsland wordt gewerkt aan de uitbreiding van het derde spoor van de Betuweroute tussen Rotterdam en het Ruhrgebied. Over het spoor tussen (Den Haag) Heerlen en Aken moet een Intercitytrein rijden en de huidige Intercity naar Berlijn moet worden versneld. Ook wordt er gewerkt aan een directe lijn Zwolle-Twente-Münster.

RH2INE

Eerder zetten Noordrijn-Westfalen en Zuid-Holland het project Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence (RH2INE) op. Voor het transport van goederen is een route gemaakt tussen Nederland, Duitsland, Zwitserland en Italië om onder andere binnenvaartschepen op waterstof te laten varen. Inmiddels hebben ook de provincies Gelderland en Limburg zich hierbij aangesloten.
De overheden werken aan smart mobility. Transporteurs via de weg en het water wisselen via boardcomputers informatie uit om slimmer hun goederen over te slaan. Zo communiceren vrachtwagens met verkeerslichten. Transporten kunnen beter gepland worden en niet iedereen hoeft tegelijk de drukke (vaar) wegen te gebruiken. Daardoor verbetert de doorstroming en luchtkwaliteit.

Meer inzet op de fiets

Noordrijn-Westfalen verbetert de fietsverbindingen tussen de Duitse deelstaat en Nederland. Zo wordt in de regio Zwolle-Twente-Münster gewerkt aan het doortrekken van de F35. Deze Twentse fietssnelweg gaat over de grens richting Gronau en Ochtrup. De route (RS4) tussen Aken, Herzogenrath en Heerlen/Aken wordt verbeterd. De partijen willen van elkaar leren met techniek, het beïnvloeden van het gedrag van fietsers en het vergroten van veiligheid.
De samenwerking is goed voor de economie in een gebied met tientallen miljoenen mensen. “Hier in Nederland staan de verkiezingen voor de deur en daarna de kabinetsformatie. Geen beter moment voor een stevige lobby voor een heel belangrijke investering in het Europese spoor”, onderstreepte de Zuid-Hollandse Commissaris van de Koning Jaap Smit.
“Wij denken dat mobiliteit geen grenzen kent en we door de onderlinge uitwisseling met onze partners in Nederland kunnen profiteren. Zo bieden we mensen in de grensregio’s betere mobiliteitsopties – voor zowel personen- als goederenvervoer. Uiteindelijk zullen beide landen hiervan profijt hebben”, stelt verkeersminister Hendrik Wüst van Noordrijn-Westfalen.