Innovatieagenda 2030

Artikel delen

De ontwikkelingen in het werkgebied van Rijkswaterstaat gaan sneller dan ooit: het klimaat verandert, energie moet groener, de mobiliteit groeit en ruimte wordt schaarser. En de komende jaren worden honderden bruggen, sluizen, viaducten en tunnels opgeknapt. Het veilig, leefbaar en bereikbaar houden van ons land vraagt daarom om nieuwe oplossingen.

cover van flyerOm richting te geven aan het denken over die nieuwe oplossingen presenteerde Rijkswaterstaat op 8 april 2021 de Innovatieagenda 2030. De komende tijd wil Rijkswaterstaat hiermee in gesprek gaan met onder meer kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden om vooral samen te innoveren. De innovatieagenda is nooit helemaal af. Er kunnen nieuwe onderwerpen bij komen, bijvoorbeeld door het gesprek met de samenleving of bijvoorbeeld vanuit een nieuw regeerakkoord.

Samen met focus

Om nu vast focus te geven aan de innovatieopgaven heeft Rijkswaterstaat vier innovatiethema’s benoemd: Vervanging en Renovatie, Klimaatneutraal en Circulair, Smart Mobility en Data & Informatievoorziening (IV). Deze thema’s die in de innovatieagenda worden benoemd, zijn stuk voor stuk maatschappelijke opgaven waar overheid en partners uit onder meer het bedrijfsleven en de kenniswereld gezamenlijk voor staan. Daarom wil Rijkswaterstaat de komende periode daarover in gesprek gaan.

Roadmaps

Hoofdingenieur-directeur Water, Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat, Marlouke Durville is verantwoordelijk voor de innovatieagenda. Rijkswaterstaat heeft per thema diverse roadmaps opgesteld. “In die roadmaps staat wat ons einddoel is en welke innovatierichtingen we voor ons zien, om dat te bereiken. Ze zijn nog niet in beton gegoten en zijn een startpunt voor het gesprek met onze partners.”
Met de innovatieagenda wil Rijkswaterstaat er ook voor zorgen dat ontwikkelde innovaties van pilots daadwerkelijk in de praktijk gebracht worden. Durville: “Om dit te bereiken, kijken we onder meer naar manieren om in contracten niet alleen afspraken te maken over de ontwikkeling van innovaties, maar ook over de eerste toepassing ervan.”

In gesprek met de sector

Durville introduceerde de Innovatieagenda 2030 tijdens de Innovatie Expo 2021 in een gesprek met Doekle Terpstra. Terpstra is boegbeeld van het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC), waarin overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken. “De afgelopen tijd is duidelijk geworden dat de hele gebouwde omgeving voor grote uitdagingen staat. De agenda van Rijkswaterstaat verdient topprioriteit. Het BTIC zal met een innovatieve aanpak alles op alles zetten om de ambitieuze doelen van Rijkswaterstaat te helpen realiseren.”
Voor Terpstra is de combinatie van onderzoek, praktijktoepassing en continu leren cruciaal: “Als we blijven doen wat we altijd hebben gedaan gaan we het niet redden. Er zijn nieuwe oplossingen nodig en mensen die in staat zijn om die uit te voeren. Daarvoor zijn investeringen nodig maar we moeten óók visie tonen en lef en risico durven nemen.”

De innovatieagenda is te vinden op: www.rwsinnoveert.nl/innovatieagenda.