Plannen voor nieuwe stad in Flevoland

Artikel delen

Een plan voor het bouwen van een nieuwe stad met 50.000 woningen in Zuidelijk Flevoland is dinsdag 22 juni 2021 aangeboden aan demissionair minister Ollongren van BZK. Het plan, met de naam ‘Eemvallei Stad’, is grotendeels ingetekend op het grondgebied van Zeewolde, waar de tweede fase van woonkern Oosterwold gepland is. Het is een initiatief van woningcorporatie de Alliantie, gebiedsontwikkelaars AM en Amvest en bouwbedrijf Heijmans.

tekening

Beeld: Omroep Flevoland.

De partijen presenteren Eemvallei als het antwoord op de huidige woningnood en stellen dat er snel gebouwd kan worden. De meeste grond is al in bezit van het Rijk en particulieren. Het plan zit nog wel in de idee-fase. Het is inmiddels voorgelegd aan alle betrokken overheidspartijen, vandaar dat het consortium Eemvallei Stad het nu een goed moment vindt om met de plannen naar buiten te komen.
Maarten Janssen van Amvest zegt tegen Omroep Flevoland: “We zitten in Nederland met een gigantische woningnood en de prijzen voor het huidige aanbod blijven maar stijgen. Tegelijkertijd staan de biodiversiteit en het klimaat onder druk. Wij als marktpartijen worden dan ook uitgedaagd om zelf met oplossingen te komen.”

Beeld: Omroep Flevoland.

‘Niet meer van deze tijd’

De locatie voor de nieuwe stad is niet toevallig gekozen. Janssen daarover: “Eigenlijk is het niet meer van deze tijd om de invulling van Oosterwold 2 op dezelfde manier aan te pakken als gebeurd is bij Oosterwold 1. Het biedt mooie bouwstenen voor de omgang met natuur en milieu waar we zeker op doorgaan. Maar we zullen echt naar een hogere bouwdichtheid moeten gaan nu de woningnood zo hoog is geworden. De wereld is niet meer hetzelfde als toen de plannen voor Oosterwold 1 gemaakt werden.”
Het huidige bestemmingsplan voor Oosterwold 2 zal wel volledig aangepast moeten worden. Daarin is geen ruimte voor hoogbouw en woningen die dichter op elkaar staan. Het gebied is zo’n 4.000 hectare groot. Als daar 50.000 huizen worden gebouwd, blijft zestig procent van het gebied onbebouwd. Verder zijn in Eemvallei Stad veel huizen voorzien voor starters, eenpersoonshuishoudens, ouderen en sociale huur.

Energie opwekken

De nieuwe stad moet een nieuwe hoogwaardige OV-aansluiting krijgen. Het plan voorziet ook in een ‘grootschalige natuurontwikkeling, innovatieve vormen van agrarische bedrijvigheid en de opwekking van veel duurzame zonne- en windenergie’.