Hittebestendige stad

Artikel delen

Hoe maken we de buitenruimten van onze steden hittebestendig? De laatste jaren laten zien dat het steeds heter wordt in Nederland. Op vrijdag 29 mei om 10:00 uur presenteert de Hogeschool van Amsterdam samen met Hanzehogeschool Groningen, Wageningen Environmental Research en Tauw het antwoord op deze vraag.

In dit project zijn hulpmiddelen en hittekaarten ontwikkeld om de hitteopgave voor specifieke gebieden in de stad te duiden. Daarnaast zijn de effecten van hittemaatregelen onderzocht en zijn ontwerprichtlijnen voor een hittebestendige inrichting van de stad opgesteld.

Webinar

Schakel in bij het webinar waarin de eindresultaten van het onderzoeksproject De Hittebestendige Stad centraal staan. Het webinar is gepland op de laatste dag van de themaweek De Hittebestendige Stad. Het vormt daarmee een afsluiting van een tweejarig onderzoek door het team van onderzoekers en twaalf gemeenten.
Tijdens het webinar word je meegenomen door de eindpublicatie De hittebestendige stad – een koele kijk op de inrichting van de buitenruimte. Deze publicatie bundelt actuele kennis over de hitteopgaven en de hitteproblemen in stedelijk gebied en over de maatregelen en richtlijnen die nodig zijn voor een openbare ruimte; gebieden die zijn aangepast aan een warmer klimaat met meer hete dagen en tropische nachten. Deze publicatie dient als basiskennis voor elke professional werkzaam in het werkveld van klimaatadaptatie, om de juiste beslissingen te kunnen nemen bij het hittebestendig inrichten van de stad.

GWW Totaal nummer 3 die op 29 mei verschijnt besteedt ruim aandacht aan deze publicatie.

Vragen

Vragen waar in de eindpublicatie en in het webinar antwoord op wordt geven:

  • Met welke gevolgen van hitte in de stad moet rekening gehouden worden bij (her)inrichting van de openbare ruimte?
  • Wat is de hitteopgave van een stad/wijk/straat?
  • Wat zijn de effecten van hittebestendige maatregelen?
  • Welke maatregelen zijn het meest effectief?
  • Hoe vertaal je de hitteopgave en inzicht in maatregelen naar ontwerprichtlijnen voor de hittebestendige inrichting van de stad?
  • Welke ontwerprichtlijnen werken in de praktijk?

Doelgroep

Professionals werkzaam bij gemeenten en adviesbureaus: stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, ontwerpers, projectontwikkelaars, watermanagers en iedereen die nu en in de toekomst graag in een leefbare, hittebestendige stad wil wonen, werken en recreëren.

Sprekers

Jeroen Kluck (HvA), lector Water in en om de Stad; en Lisette Klok (HvA), onderzoeker en docent Klimaatbestendige Stad.

Aanmelden kan via de website van HvA.