Klimaatadaptatie rode draad op Infra Relatiedagen 2023

Artikel delen

‘Klimaatadaptatie’ wordt het grote thema van Infra Relatiedagen 2023. Met de ingebruikname van een groot buitenterrein telt deze editie een record aantal vierkante meters. Aan de beurs nemen ruim 300 exposanten deel. Het event wordt van dinsdag 7 tot en met donderdag 9 februari 2023 gehouden in Evenementenhal Hardenberg.

ingang beurs

De succesvolle Infra Relatiedagen is nog nooit eerder zo groot geweest. Voor accountmanager Lambert van Gameren van Easyfairs, verantwoordelijk voor de invulling van het event, kan het daarom niet snel genoeg februari zijn. “We zijn met heel veel mooie dingen bezig. We hebben lang zitten brainstormen over de juiste invulling. Als je alle events onder elkaar zet, zie je een rode draad: klimaatadaptatie. Dit thema loopt dwars door het expositieprogramma. De opwarming van de aarde, en laten we hopen dat het beperkt blijft tot anderhalve graad, raakt de Infrasector tot in het hart. Het ene moment moeten de bruggen nat worden gehouden om te voorkomen dat de beweegbare delen niet meer open kunnen, het andere moment moeten we zoveel water bergen dat we voorkomen dat wegen onderlopen. Op Infra Relatiedagen laten we zien welke innovatieve oplossingen de sector in petto heeft. Van emissieloos materiaal tot dijkverzwaring om het wassende water in letterlijk goede banen te leiden. Van waterberging tot sensoren in gemalen en wegen.”

Waterbouw en klimaatadaptatie

Waar: Hal 4

Het thema klimaatadaptatie wordt versterkt doordat InfraCampus – Stichting IKN uit Hardenberg wederom deelneemt. De stichting staat met acht van haar leden in de Waterbouw Hal (Hal 4). Deze editie zal ook Water Alliance onderdeel zijn van het collectief. Lambert van Gameren: “Niet voor niets de Waterbouw Hal. Klimaatadaptatie en water zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. We zullen moeten nadenken hoe we water opslaan in tijden van droogte en hoe we het snel afvoeren in tijden van extreme regenval. Daar liggen voor met name de infrasector de grote uitdagingen. Stichting IKN wijst daarin de weg, daarnaast presenteren exposanten in deze hal hun waterinnovaties.”

Exposanten op het Materieelpark hebben tevens de gelegenheid hun materieel op het buitenterrein te demonstreren.

Exposanten op het Materieelpark hebben tevens de gelegenheid hun materieel op het buitenterrein te demonstreren.

Buitenterrein en live demonstraties

Waar: Uitgang bij Hal 6

Vorig jaar is het Materieelpark van de Toekomst gelanceerd. Van Gameren: “Succesvol, volgens onze bezoekers. Er werden ook twee kanttekeningen bij gemaakt. Men miste live demonstraties. Binnen kon dat niet, daarom gaan we nu naar buiten. Er kan volop gedraaid worden in de open lucht.”

Van Gameren noemt de tweede kanttekening: “Op het Materieelpark van de Toekomst werd alleen emissieloos materieel getoond. We zouden daarmee de innovaties in fossiel aangedreven materieel tekort doen. Daarom de nieuwe naam ‘Materieelpark van het Heden en de Toekomst’. Onder het kopje ‘Heden’ focussen we op diesel-materieel. Van graafmachines, dumpers tot shovels en kiepwagens. Ook op dit vlak zijn er genoeg innovaties te melden. Het deel ‘Toekomst’ focust op emissieloos materieel. Van elektrische veegmachines tot acculaadwagens. Uiteraard worden hier ook de nieuwste hybride varianten getoond. In dit deel van het park is verder ruimte voor waterstoftoepassingen. We bieden exposanten op het Materieelpark tevens de gelegenheid hun materieel op het terrein naast het complex te demonstreren.”

Bezoek is een must voor alle professionals die willen weten wat de laatste trends zijn. Wordt het waterstof, geëlektrificeerd, hybride of toch diesel, omdat die laatste brandstof zich steeds meer ontwikkelt tot een schone energiebron? De exposanten van het Materieelpark van Heden en Toekomst laten zien met welk materieel het werk straks gedaan kan worden. Gezien het hi tech karakter zal het park zeker de jonge machinist aanspreken. “Samen met de exposanten Milwaukee, Trime Group, De Boer & van der Weijde, Grindkernen, Green Hybrids, AgriPER en OQ Value gaan we dit park verder uitwerken”, aldus de accountmanager. Elders in deze uitgave besteden we uitgebreid aandacht aan het Materieelpark van Heden en Toekomst.

Vorig jaar is het Materieelpark van de Toekomst gelanceerd. Nu is de naam uitgebreid naar ‘Materieelpark van het Heden en de Toekomst’.

Vorig jaar is het Materieelpark van de Toekomst gelanceerd. Nu is de naam uitgebreid naar ‘Materieelpark van het Heden en de Toekomst’.

Overheidspark

Waar: Hal 5

Speciale aandacht is er op de beursvloer voor overheden. Lambert van Gameren: “We zien een interessante kloof die we op Infra Relatiedagen willen dichten. Provincies, waterschappen en overheden gaan graag met aannemers in gesprek, aannemers op hun beurt zien er tegenop om het statige stadhuis te betreden. Beide partijen willen met elkaar het gesprek aangaan, toch is er blijkbaar een barrière. Daarvoor richten we het Overheidspark in. Gemeenten en provincies willen we hiermee een laagdrempelige manier aanbieden om het gesprek aan te gaan.”

Dat er veel gebeurt op provinciaal niveau op het gebied van infra laten de provincies Drenthe en Overijssel zien op het Overheidsplein. Drie dagen lang laten de provincies zien waarmee ze bezig zijn. Dagelijks organiseren ze korte sessies, waar totaal uiteenlopende onderwerpen de revue passeren. Kijk voor het volledige programma op de website van de vakbeurs.

Gemeenten en provincies presenteren verder hun aanbestedingen in eigen stands in het park. Ze zien Infra Relatiedagen als een snelle manier om in contact te komen met uitvoerders. De eerste contacten moeten het aanbestedingstraject versoepelen. Voor aannemers is dit een goede manier om snel te zien waar marktkansen liggen. Daarnaast wil het Overheidspark samen met stakeholders het initiatief nemen het aanbestedingstraject te versimpelen. Onduidelijkheden in het bestek en het offertetraject leiden te vaak tot exhorbitante kostenoverschrijdingen en uitlopende planningen, met stijgende publieke kosten tot gevolg.

beurs

Openbare Verlichtingstraat

Waar: Hal 3

Je zou de sector tekort doen als je openbare verlichting verengt tot een lantaarnpaal met led verlichting in de top. Daarom is Van Gameren blij met het nieuwe initiatief dat geboren is op verzoek van een aantal exposanten. Alles over verlichting bij elkaar. Van Gameren ziet de samenwerking met TU/e LightHouse | Smart lighting and smart cities als een extra stimulans de straat te bezoeken. “We streven hetzelfde na: de community informeren over de mogelijkheden op het gebied van openbare verlichting. Je kunt dit niet los zien van duurzame oplossingen en energiebesparing. Wat is er mooier als de verlichting ‘meewandelt’ met de wandelaar. Alleen dat stuk van de openbare ruimte wordt verlicht dat nodig is, de rest van de verlichting is uit. Dit is één van de vele voorbeelden in de Openbare Verlichtingstraat.”

Smart Cities

TU/e LightHouse | Smart lighting and smart cities is bij Infra Relatiedagen ook betrokken met het project Smart Cities. Lambert van Gameren verklaart: “We leggen hier nadrukkelijk de koppeling met klimaatadaptatie. Uiteindelijk gaan we naar een IT-infrastructuur met miljoenen sensoren die de infrasector zicht geeft op de staat van onderhoud van civiele kunstwerken, gemalen en wegen. We krijgen te maken met hitte, een stijgende zeespiegel, met droogte, maar een week later met zoveel regen dat we rekening moeten houden met een herhaling van Valkenburg. Belangrijker dan ooit is kennis over de staat van onderhoud. In het project Smart City is al die informatie á la minute beschikbaar en kan de infrasector daarop handelen. Hoe en wat laten we zien op Infra Relatiedagen.”

Hardenberg bord

Nieuw: Straatwerk Paviljoen

Waar: Hal 7

Infra Relatiedagen krijgt een eigen Straatwerk Paviljoen. Dit initiatief wordt ondersteund door belangenbehartiger STRAATWERK Nederland, die hier met een deel van de leden staat. Het Straatwerk Paviljoen wordt kloppend hart voor de bestratingsector met demo’s en kennissessies over verduurzaming materieel. Ook komt er een bestratingsroute over de beurs die alle exposanten in dit segment met elkaar verbindt.

Woordvoerder Anne Fokke de Vries van STRAATWERK Nederland vertelt dat er genoeg te melden is over de sector: “We staan natuurlijk midden in de verduurzamingsdiscussie met betrekking tot het materieel in de bestratingsbranche. Zeker na recente rechterlijke uitspraken dat CO2-uitstoot tijdens de uitvoering ook betrokken moet worden bij de opdrachtverstrekking. We gaan op donderdag 9 februari uitgebreid praten over elektrificatie van het materieel. Wat zijn de innovaties? Hoe ga je met de kennis van dit moment om met investeren? Nog fossiel met al zijn innovaties of geëlektrificeerd? Hoe zit het met de total cost of ownership? Ook interessant: we zien de eerste robots al straten leggen.”

Route Renovatie Civiele Kunstwerken & Smart City

Nederland is toonaangevend met grote publieke werken als dijken, aquaducten en bruggen. In de vorige eeuw gebouwd, zijn veel civiele kunstwerken aan onderhoud toe. De Afsluitdijk is daarvan het beste voorbeeld. Een route over de beurs verbindt maximaal tien exposanten die een rol spelen of hebben gespeeld bij de uitvoering van deze megaprojecten. Ze hebben een grote zuil op hun stand te staan. Bezoekers weten dan: hier zijn mensen trots op ‘hun’ civiele kunstwerken. Nog belangrijker is dat bezoekers bij deze exposanten tekst en uitleg krijgen hoe zij met verantwoordelijkheden omgaan.

Onderdeel van de route zijn ook aanbieders van Smart City toepassingen die bij renovatie een steeds grotere rol gaan spelen. IT en sensoring zullen in toenemende mate verantwoordelijk zijn voor het verduurzamen van civiele kunstwerken. Bovendien speelt big data een rol bij beheersing van de exploitatiekosten en de kwaliteit van onderhoud.

Deelnemers zijn onder meer (tussen haakjes standnummer): Aannemingsmaatschappij Van Gelder (103), AI-Infrasolutions (504), Geodirect (111), marXact (585), Roelofs Civiel (201), Schagen Groep Beheer BV (233) en Swarco (597).

College Tour

Ook dit jaar staat de eerste dag van Infra Relatiedagen 2023 in het teken van de College Tour, een side event voor MBO en HBO studenten binnen de infrabranche. Met Enginear als hoofdsponsor krijgen 300 studenten de gelegenheid langs de highlights van de beurs te lopen. Tijdens dit programma wordt er onder begeleiding van docenten kennis gemaakt met alles wat de studenten in de praktijk te wachten staat binnen de infratechniek. Er zijn twee routes met elk tien exposanten. Bij de exposanten moeten de studenten inhoudelijke vragen beantwoorden. Aan het einde van de tour maakt iedere student kans om een mooie prijs te winnen! De Infra Relatiedagen wil hiermee een bijdrage leveren aan het nijpende personeelsprobleem.

beurs

Symposium: Infra: Het Voortraject

Wanneer: Dinsdag 7 februari, 11.00 tot 13.05 uur.
Waar: Vergaderzaal 1.Inhoud: Voordat het offerte- en vergunningstraject voor infrastructurele projecten kan starten moet beschikbare informatie worden verzameld. Dit voortraject neemt al gauw twee jaar in beslag. Het symposium ‘Infra: Het Voortraject’ gaat hier nader op in. Het motto is: ‘data is macht, delen is kracht’, oftewel hoe krijg je de juiste data boven tafel.
Vragen die aan de orde komen zijn: welke overheidsdata is beschikbaar, op welk platform wordt deze data ontsloten, waar liggen kabels, moet rekening worden gehouden met explosieven en wanneer is archeologisch onderzoek een vereiste. Het symposium richt zich primair op aannemers en verantwoordelijken bij overheden.

Programma in het kort

· 11.05 – 11.30 uur. Hoogwaardige Kadaster geodata bij KLIC & PDOK. Door: Fons Sanders en Caroline Groot, Kadaster.

· 11.35 – 11.50 uur. Geo informatiesysteem (GIS) – GIS. Data is macht, delen is kracht. Door: Willem Post, DAGnl.

· 11.55 – 12.10 uur. Geo informatiesysteem (GIS) – Bodemonderzoek. Data is macht, delen is kracht. Door: Willem Post, DAGnl.

· 12.10 – 12.30 uur. Korte pauze.

· 12.30 – 12.45 uur. Archeologie in het voortraject. Door: Emile ten Broeke, Econsultancy.

· 12.50 – 13.05 uur. Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten. Door: Bert Lambers, Tavela.

Meer over de inhoud van dit programma op https://infrarelatiedagen.nl

Praktische informatie

Openingstijden

7 februari 2023, 13:00 – 21:00 uur

8 februari 2023, 13:00 – 21:00 uur

9 februari 2023, 13:00 – 21:00 uur

Website: https://infrarelatiedagen.nl

Adres

Evenementenhal Hardenberg
Energieweg 2
7772 TV Hardenberg

Als bezoeker kom je bij niets tekort. Wordt het een broodje beenham, of salade met soep? In elke hal serveren foodcorners voor jou iets bijzonders.

Als bezoeker kom je bij niets tekort. Wordt het een broodje beenham, of salade met soep? In elke hal serveren foodcorners voor jou iets bijzonders.