Groener asfalt

Artikel delen

Asfalt behoort tot één van de meest gerecyclede bouwproducten in de wereld. Roof2Road heeft een ketensysteem voor bitumen dakbedekking in Nederland en produceert in de fabriek bitumen grondstoffen voor zowel de wegenbouw als voor duurzame dakbedekking. Het belangrijkste werk vindt plaats buiten de poort: op het dak van bestaande bebouwing waar de te verwijderen materialen op voorhand worden gekeurd via de R2R-methode. Alleen gekwalificeerde, goedgekeurde bitumen wordt ingenomen.

Het belangrijkste component van asfalt is bitumen: de lijm. In de hele wereld wordt bitumen gebruikt om asfalt te maken. Bitumen komt al lang niet meer uit Nederland en wordt steeds schaarser. Het aantal aardolieraffinaderijen wordt ook minder. Bitumen is een strategische grondstof, het is noodzakelijk om spaarzaam om te gaan met deze grondstof. Het zal namelijk altijd nodig zijn om asfalt te maken en ook bestaande asfaltwegen vormen het fundament voor de weg van de toekomst.
Circulaire infrastructuur sluit aan bij deze ontwikkelingen door essentiële grondstoffen te behouden in de keten. De markt innoveert om asfalt duurzamer te maken en slimmer om te gaan met bouwmaterialen. Dit is tevens een rationele ontwikkeling en dit betekent ook anders werken en anders organiseren.

Roof2Road is onderdeel van het eerste echte 100% circulaire asfalt, gemaakt door Dura Vermeer.

Laag hangend fruit

Asfalt wordt groener door het gebruik van circulaire bitumen R2R PMB van Roof2Road. Deze bitumen is gemaakt op basis van gekwalificeerde en geselecteerde bitumen dakbedekking die vrijkomt van daken. Het is de broer van asfalt en bestaat uit gemodificeerde bitumen en vulstof, beide gebruikt in asfalt.
Op circulair vlak is R2R bitumen laaghangend fruit. Het vervangt virgin straight run bitumen uit de raffinaderij. Dit heeft aanzienlijke milieu voordelen. Het is tevens lokale economie, indien lokaal kringlopen worden gesloten (bijvoorbeeld binnen de gemeente). In plaats van primaire grondstoffen te verbranden, kunnen met Roof2Road grondstoffen hergebruikt worden. Roof2Road kan al tot 100% van de toe te voegen bitumen vervangen.

Upcycling van wegen

R2R bitumen is een hoogwaardige circulaire grondstof voor asfaltwegen. Er wordt kwalitatief goed asfalt mee geproduceerd, zo niet beter. De reologische eigenschappen van de weg verbeteren immers. Naast een duurzame oplossing heeft Roof2Road extra voordelen te bieden voor wegbeheerders en is gunstig voor de total costs of ownership. Het kan worden toegepast bij de aanleg van reguliere asfaltwegen. R2R is een bouwsteen voor de duurzaamheidstransitie de komende jaren.

MKI en CO2-besparing

Roof2Road heeft een lage Milieukostenindicator (MKI) en realiseert een betere MKI voor asfalt. Bitumen is immers een belangrijk onderdeel van de milieukostenindicator en weegt in 2021 zwaarder mee binnen de MKI-berekening. Roof2Road betekent CO2-besparing, energiebesparing, circulair hergebruik van grondstoffen en het spaart de ozonlaag.
Roof2Road bitumen realiseert een directe CO2-besparing in de praktijk ten opzichte van verbranding van 1.800 kg per ton bitumen dakbedekking. Dit is circa 30 tot 60 kg CO2 -besparing op 1 ton asfalt, afhankelijk van de dosering. De totale CO2-besparing is nog groter. De carbon footprint van aardolie productie, raffinage, bitumen opslag en transport komen hier nog boven op. De productie van grondstoffen kost ook energie. Circulair hergebruik voorkomt deze CO2-uitstoot.
Roof2Road heeft zelf ook een groen productieproces en draait als één van de eerste firma’s in Nederland op Blauwe Diesel 100 van Neste My / Future Fuels. Dit is de nieuwe generatie fossiel vrije dieselbrandstof met 90% CO2-reductie. Het totale productieproces van R2R is CO2-neutraal omdat het restant van de uitstoot gecompenseerd wordt.

100% circulair asfalt

Roof2Road is onderdeel van het eerste echte 100% circulaire asfalt, gemaakt door Dura Vermeer. Hierbij zijn geen virgin bouwstoffen gebruikt, puur gebruikte materialen. Dit is een circulair hoogstandje en laat zien wat er mogelijk is met Roof2Road.

Roof2Road urban ming systeem

Roof2Road heeft een ketensysteem voor bitumen dakbedekking in Nederland en produceert in de fabriek bitumen grondstoffen voor zowel de wegenbouw als voor duurzame dakbedekking. Het belangrijkste werk vindt plaats buiten de poort, op het dak waar al de materialen op voorhand worden gekeurd via de R2R-methode. Alleen gekwalificeerde, goedgekeurde bitumen wordt ingenomen.
De circulaire bitumen is KIWA CE-gemarkeerd voor toepassing in de wegenbouw en mag overal worden toegepast in Europa in asfalt.