“Voorkom wateroverlast op kwetsbare stedelijke locaties”

Artikel delen

Van een eerste generatie waterbergingskratjes tot een anticiperend waterbeheersysteem. Dat is kortweg de ontwikkeling die Pipelife, één van de grootste producenten van kunststof leidingsystemen in Europa, de afgelopen jaren heeft ingezet om tot effectief regenwaterbeheer te komen. Met name gericht op de bescherming van kwetsbare locaties, zoals binnenstedelijke gebieden, winkelcentra, parkeerplaatsen bij grote concerns, luchthavens en verkeerswegen en -tunnels. “We hebben met Raineo een slim systeem ontwikkeld dat overtollig regenwater opvangt, opslaat en gecontroleerd afvoert. Al dan niet meteen gefilterd.”

De crux volgens Hielke Hoekstra, Application Development Manager voor de Category Infra bij Pipelife, is dat overtollig regenwater gecontroleerd naar een veilige plek wordt afgevoerd. En dat de stortvloed aan water niet dat stadscentrum, die parkeerplaats vol auto’s of die belangrijke verkeerstunnel onder water zet. Overtollig water heeft vaak veel materiële schade en de nodige overlast tot gevolg. “In Finland liep geregeld een tunnel onder water bij regen of smeltsneeuw en raakten auto’s beschadigd. Dan krijg je direct de discussie wie betaalt de schade, de gemeente, verzekeringsmaatschappijen of de autobezitters. Ons Raineo systeem heeft daar de problemen resoluut opgelost. Ook in Nederland zie je dat we steeds vaker te maken krijgen met behoorlijke regenwateroverlast als gevolg van de stortbuien. De tijd leert ons dat deze regenbuien steeds heviger worden en frequenter voorkomen. Dan moet je je als gemeente of opdrachtgever afvragen of je daarop goed bent voorbereid. Het liefst met een systeem dat niet alleen het water tijdelijk kan bergen, maar dat met een bewakingssysteem realtime informatie geeft over de kans op overstromingen, zodat je alsnog tijdig die tunnel, verkeersweg of parkeerplek kunt afsluiten.”

Risico op overstroming beperken

Al in 2005 ging Pipelife mee in de ontwikkeling van kunststof kratjes om regenwater in de ondergrond te bergen. “We kwamen met een eerste generatie kratjes. Maar al snel werd het ons duidelijk dat het weliswaar een doelmatig product was, maar dat we moesten toewerken naar een geïntegreerd waterbeheersysteem. Een systeem dat in combinatie met weersvoorspellingen realtime inzicht biedt in het functioneren, de nog beschikbare capaciteit en de voorspelling van dreigende overstromingen. Inclusief monitoring van de technische staat van de componenten van het systeem, zodat je op het juiste moment onderhoud kunt plegen. Het slimme Raineo Smart systeem is gebaseerd op een aantal technische en softwarematige innovaties die Pipelife in eigen huis heeft bedacht. Vanzelfsprekend vergt dit systeem de nodige investeringen. Maar juist door continu de vinger aan de pols te hebben voor wat betreft de overstromingsrisico’s, het optimale interval van onderhoud c.q. het voorkomen van onnodige kosten en de mogelijkheid om het regenwater in het systeem te zuiveren zodat je bij de afvoer geen vervuiling van je open water krijgt, verdien je de investeringen snel terug.”

Hielke Hoekstra: “De eerste generatie kratjes moest met losse clips worden bevestigd. Onze huidige generatie heeft geïntegreerde clips, waarmee de kratjes zowel in horizontaal als verticaal verband automatisch in elkaar grijpen. Ze zetten zich vanzelf vast. Dat levert een sterke, stabiele constructie op, die ook nog eens razendsnel door de GWW-aannemer kan worden aangebracht. Voorwaarde is een stevige bodemplaat waarop wordt gestapeld. Natuurlijk helpt een draagkrachtige ondergrond, maar ook bij slappere ondergrond is ons systeem haalbaar, zo blijkt uit tests. Regenbuien vallen immers in heel Nederland…”

Snel een ontwerp op tafel

Pipelife heeft een ontwerpprogramma ontwikkeld zodat de ontwerper in luttele minuten een passend systeem kan uitrekenen. “Als daarbij hulp nodig is, dan beschikken wij over experts die de klant daarbij helpen. We staan sowieso klaar voor de klant met advies en berekeningen, want het is veel meer ‘dan een kratje kiezen’. Het gaat om een juiste afstemming van kunststof producten, monitoringtools en sensoren. En dat is nu juist wat met ons flexibel modulair regenwaterbeheersysteem kan. Op zichzelf zijn het allemaal vertrouwde elementen, maar je wilt ze in de juiste samenhang. Voorbeeld: als de locatie gevoelig is voor vervuild regenwater zet je er bijvoorbeeld een extra zandafscheider tussen. Weliswaar een extra investering, maar die betaalt zich in het onderhoud dubbel en dwars terug.”

Advisering in waterbeheer is überhaupt verstandig, meent Hoekstra. “Veel waterbergingssystemen worden, mede op basis van Europese richtlijnen, ontworpen op eenmaal per 2, 5 of 10 jaar een overstroming. Door het veranderende klimaat gebeuren deze overstromingen  waarschijnlijk vaker dan vooraf berekend. Het zou niet mogen, maar het gebeurt wel. Het noodzaakt gemeenten en opdrachtgevers om ook met slechtere scenario’s rekening te houden. Zeker in geval van grote verhardings- en dakoppervlakken. Het is meteen een grote schadepost als een winkelcentrum of grootwinkelbedrijf niet meer bereikbaar is.”

Regenwater veilig bergen, filteren en afvoeren

Pipelife is één van de koplopers op het gebied van regenwaterbeheer. Hoekstra besluit: “Ik heb jarenlang bij Pipelife binnen de R&D aan dit soort systemen gewerkt en was ook jarenlang voorzitter van de Europese werkgroep die de Europese standaarden heeft opgezet. Het heeft mij geleerd dat het mogelijk is om je te wapenen tegen de felle en frequente regenbuien. Niet in de zin dat overstromingen niet meer zullen voorkomen, maar wel dat je er in combinatie met slimme systemen op kunt anticiperen. Want dat is en blijft het uitgangspunt: zorg dat je een antwoord hebt op overvloedig regenwater. We kunnen het monitoren, veilig bergen, filteren en afvoeren.”

Pipelife
www.pipelife.nl