Lancering Petitie Natuurinclusief Bouwen

Artikel delen

Tot 2030 moeten er in Nederland een miljoen huizen worden gebouwd. Dit biedt een gouden kans om flinke stappen vooruit te zetten voor onze toekomstige leefomgeving, natuur en klimaat. Toch dreigt er dit jaar met de komst van de Omgevingswet wetgeving te komen die op het gebied van natuurinclusiviteit lichtjaren achterloopt. Ondanks een herhaaldelijke oproep uit de brede sector bevat deze wet wederom geen concrete maatregelen voor natuurinclusief bouwen. De opstellers en ondertekenaars van de petitie ‘Natuurinclusief Bouwen’ roepen de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening daarom nu op om natuurinclusief bouwen te verplichten.

natuurinclusief

Door natuurinclusief bouwen zijn we beter bestand tegen de effecten van klimaatverandering én dragen we direct bij aan de biodiversiteit. Dat is niet alleen goed voor de natuur, maar vooral ook voor onze eigen gezondheid en welzijn. Onze gebouwde en ontworpen leefomgeving zal gaan fungeren als (stads-)ecoduct waardoor natuurgebieden op duurzame wijze met elkaar verbonden worden.

Aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wordt met de petitie gevraagd om ‘Natuurinclusief Bouwen‘ tot norm te verheffen binnen ‘De Nieuwe Omgevingswet’. De volgende concrete maatregelen voor alle nieuw te bouwen woningen en gebouwen zouden daarin opgenomen moeten worden:

  1. Natuur in de woning: in elke woning moeten nestelgelegenheden worden gerealiseerd voor gebouwafhankelijke soorten waaronder de huismus, gierzwaluw en vleermuizen.
  2. Natuur op de woning: Alle platte daken moeten dubbel worden gebruikt, in ieder geval voor zonnepanelen en/of vegetatie.
  3. Natuur in de buurt: Elke woning moet uitzicht hebben op natuurlijk groen, de openbare ruimte moet voor minimaal 30% uit groen bestaan en er moet op wandelafstand toegang zijn tot openbaar groen.

Iedere Nederlander wordt gevraagd de petitie te ondertekenen en te delen met vrienden, familie en professioneel netwerk.

De brede coalitie van partijen die de petitie ‘Natuurinclusief Bouwen’ hebben ondertekend, zijn: NL Greenlabel, Ballast Nedam Development, Abbings Buitenhof, Alba Concepts, Barcode Architects, BrightVibes, Decade of Action, Decowood, Dutch Green Building Council (DGBC), Gideon Building Transition Tribes, Heijmans Vastgoed, Herman Wijffels, idverde, Kleissen Bouwmanagement & Advies, Kwartiermakers in de Bouw, JOGG, Neprom, Merosch, MeerBomenNu, Rooftop Revolution, The Pollinators, Urgenda, Vogelbescherming Nederland, Voskampgroep, VU University en WUR (Program Green Cities).

Meer informatie over de betrokken partijen of het tekenen van de petitie? Kijk op www.PetitieNatuurinclusiefBouwen.nl.