Keurmerk Wegdekreiniging

Artikel delen

De Vakgroep Specialistische Wegenbouw van Bouwend Nederland heeft een Commissie Wegdekreiniging. Deze commissie behartigt de belangen van aangesloten wegdekreinigingsbedrijven. Met de in april 2022 gelanceerde Erkenningsregeling Wegdekreiniging wil de commissie een goede en veilige wijze van wegdekreiniging door kundige vakmensen verder bevorderen.

wegdekreinigingEen erkend bedrijf voor infra gerelateerde wegdekreiniging, toont door het bezit van het certificaat aan dat het bedrijf goed en veilig werkt. Dat wil zeggen dat het bedrijf veilig werkt, haar processen op orde heeft, haar personeel vakbekwaam is in wegdekreiniging en dat het benodigde materieel voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Het personeel is deskundig met betrekking tot het adviseren over en het reinigen van het wegdek. Men heeft vakspecialistische kennis van de uit te voeren werkzaamheden en werkprocessen die nodig zijn om wegdekken vakkundig en veilig (voor zowel de omstanders als de vakmensen) schoon te maken door middel van vegen en/of reinigen. Ook vormt de gelanceerde Erkenningsregeling Wegdekreiniging een belangrijk hulpmiddel voor een effectief kwaliteitsbeleid binnen de wegdekreiniging in zowel de publieke als de private sector.

Wat valt onder wegdekreiniging?

Denk bij wegdekreiniging onder meer aan:

  • Het vegen en reinigen van asfalt ten behoeve van asfalteringswerkzaamheden.
  • Het vegen en reinigen van het wegdek ten behoeve van het aanbrengen van oppervlaktebehandelingen.
  • Het vegen en reinigen van het wegdek ten behoeve van het aanbrengen van markering.
  • Het reinigen van ZOAB en andere poreuze deklagen.
  • Het reinigen van wegdekken na calamiteiten.
  • Het (regulier) vegen van wegen en bedrijfsterreinen.

Erkenningsregeling downloaden? Ga naar www.bouwendnederland.nl en kies voor ‘Vereniging’ en vervolgens ‘Vakgroepen’. Bij Vakgroepen kies je voor ‘Specialistische Wegenbouw’. Kies tot slot voor ‘Wegdekreiniging’ in het groene blok. Hier vind je informatie over de Erkenningsregeling en kun je deze downloaden.