Standaard gebruik maken van circulaire bitumen

Artikel delen

Dura Vermeer gaat op haar eigen projecten, waar mogelijk, standaard gebruik maken van circulaire bitumen in onder- en tussenlagen van asfalt. Het onlangs behaalde CROW asfaltkwaliteitsloket-certificaat TRL7 voor Roof2Road bitumen maakt dit mogelijk.  

roof2road

roof2road

De circulaire bitumen die Roof2Road in de fabriek in Vijfhuizen produceert, is een resultaat van vele jaren experimenteren en ontwikkelen. Deze bitumen wordt verkregen uit dakbitumen, dat door een uniek kwaliteits- en verwerkingsproces PAK- en teerarm is en volledig gerecycled kan worden. Met de validatie van het asfaltkwaliteitsloket is onafhankelijk aangetoond dat de bitumenkwaliteit van Roof2Road bitumen in asfalt onder- en tussenlagen minimaal gelijkwaardig is aan nieuwe bitumen. Hierbij is gebleken dat het milieuvoordeel (MKI) tussen de 12% en 42% is, afhankelijk van de gedoseerde hoeveelheid. Ook de prijs van Roof2Road bitumen is minimaal gelijkwaardig en binnen de huidige marktontwikkeling zelfs gunstiger dan reguliere bitumen.

Belangrijke mijlpaal

Momenteel wordt er binnen de wegenbouw voor de productie van asfalt nog standaard gebruik gemaakt van nieuwe bitumen. Deze wordt gewonnen uit aardolie. Binnen een asfaltmengsel is nieuwe bitumen verantwoordelijk voor maar liefst 30% – 50% van de totale milieubelasting. Om te komen tot een circulaire economie met minder schadelijke emissies moet er dus gezocht worden naar betere alternatieven. Dit is door de huidige wet- en regelgeving een tijdrovend proces. Het behalen van het nieuwe certificaat is daarom een belangrijke mijlpaal voor Roof2Road en Dura Vermeer. Dit betekent dat de weg vrij is om standaard circulaire bitumen te gebruiken in de asfaltmengsels.

roof2road

Roof2road
www.roof2road.nl