KWS emissieloos in 2030

Artikel delen

KWS wil in 2030 daadwerkelijk emissieloos werken. Daar houdt het bedrijf nu al rekening mee bij de vervanging van materieel. De eerste elektrische asfaltspreidmachine draait inmiddels, evenals elektrische walsen. Volgend jaar moet een complete asfaltset elektrisch zijn.

Tekst: Henk Wind
Beeld: KWS

De elektrische asfaltspreidmachine is omgebouwd door partner Urban Mobility Systems.

KWS Infra nam de elektrische asfaltspreidmachine in juni 2022 in gebruik op de Innovatiestrook A58 Kloosters. Sinds die tijd draait de machine volop. En dat vooral op werken waar de inzet van emissieloos bouwmateriaal daadwerkelijk beloond wordt. Eventueel draait de machine ook op regulier aanbestede werken, want stilstand van de machine past absoluut niet in het plaatje van KWS. “Een elektrische asfaltspreidmachine is duur, maar stilstand is helemaal duur”, zegt duurzaamheidsmanager Joost Bos van KWS.

Opdrachtgevers

De uitvraag van Rijkswaterstaat voor de Innovatiestrook A58 gaf voor KWS de doorslag om de stap te maken naar een elektrische asfaltspreidmachine. “We waren al bezig met de voorbereidingen, maar dit project was wel de aanleiding om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Niet dat je het op één project terug verdient, maar je ziet dat opdrachtgevers steeds vaker vragen om emissieloos werken. Wij kunnen het asfaltwerk nu emissieloos uitvoeren en daarmee scoren we op het kwalitatieve deel van de aanbesteding. Dat is niet alleen voor Rijkswaterstaat, maar recent bijvoorbeeld ook in stedelijk gebied voor de gemeenten Drachten, Harderwijk en Sliedrecht, op werken die helemaal niet zo groot waren. Juist in zulk stedelijk gebied is winst te halen door emissieloos te werken.”

De elektrificering paste ook in het streven van KWS om in 2030 emissieloos te werken. “We hebben als branche met elkaar een doelstelling. Vanuit de klimaattafels, het Klimaatakkoord en Europese doelstellingen wil de overheid naar een emissieloze bouwplaats en opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten gaan daar in mee. We moeten met elkaar die doelstellingen proberen te halen. Dan moet je stappen zetten en daar neemt KWS graag het voortouw in. Als wij en andere grote bedrijven dat doen, geeft dat een impuls aan de hele markt.”

Certificering

KWS koos er voor om de asfaltspreidmachine om te laten bouwen door partner Urban Mobility Systems (UMS). “Bij de ombouw waren voor ons veiligheid, betrouwbaarheid tijdens de uitvoering en certificering belangrijk. UMS werkt samen met de fabrikant en engineert het ombouwpakket ook zo dat het voor een andere machine kan worden herhaald. Door deze ontwikkeling kan een traditionele spreidmachine nu binnen vier weken worden omgebouwd tot volledig elektrisch.”

Voor een goede en duurzame inzetbaarheid van de machine is het opladen een doorslaggevende factor. “Dat is in de bouw nog een uitdaging. Bij KWS-locaties zijn oplaadpunten beschikbaar met voldoende capaciteit en gevoed door groene stroom. In het werk zijn die er vaak niet. Nu staat de asfaltmachine ’s nachts geregeld bij de asfaltcentrale en dan is het dus geen probleem. Als die in het werk geladen moet worden, doen we dat met verwisselbare accupakketten. Het lege pakket zetten we dan ergens anders aan de lading.”

Elektrisch transport

Bij de elektrische asfaltspreidmachine draaien ook elektrische statische walsen. En volgend jaar wordt dit uitgebreid met de bijbehorende vrachtwagens die de walsen en asfaltspreidmachine vervoeren. “Daarvoor werken we samen met een leverancier in de transportbranche. We zien dat er hier partijen zijn die kiezen voor waterstof, maar vanuit toepasbaarheid kiezen wij vooralsnog voor elektrisch. De range is daarbij wel een aandachtspunt. Je moet een dagproductie kunnen draaien of tussentijds kunnen bijladen.”

Elektrische walsen zitten al in het pakker van KWS. De volgende stap is het transport van de machines.

Daarmee is straks de hele asfaltset geëlektrificeerd. Dat geldt echter nog niet voor het transport van het asfalt zelf. “Dat is ook wat lastig. Op het ene werk rijden twee wagens; op het andere wel twintig.”

Niettemin kijkt KWS verder dan alleen de asfaltset, vertelt Bos. “We hebben behoorlijk veel materieel zelf. Daarin zijn we echt een uitzondering onder de grote aannemers. We hebben van al dat materieel gekeken wanneer het moet worden vervangen. Bij de vervanging is nu al het streven richting elektrisch. Walsen bijvoorbeeld gaan wel tien jaar mee bij ons en die moet je dus nu elektrisch aanschaffen als je in 2030 emissieloos wil zijn. Ook onze mobiele kranen, rupskranen en shovels worden tussen nu en 2030 vervangen door elektrische machines.”

Ontwikkeling markt

In de huidige markt is de elektrificering best lastig, erkent Bos. Fabrikanten zijn er nog niet echt actief mee. “Nederland is wat dat betreft een te kleine markt. Verder is het vooral Scandinavië waar het speelt. Voor fabrikanten is dat niet zo interessant. Gelukkig zijn ze wel bereid om mee te denken over ombouw. En ondertussen zijn ze er inmiddels zelf ook wel mee bezig en komen er steeds meer prototypes. Dat gaat helpen.”

Deze ontwikkeling kan ook met zich meebrengen dat KWS er voor kiest om bestaand materieel nog een grote onderhoudsbeurt te geven, zodat dat nog wat langer mee kant. Op die manier kan het bedrijf tijd winnen om de ontwikkelingen op de markt van elektrificering af te wachten.

Daarbij is elektrificering en de emissieloze bouwplaats niet het enige thema waar KWS aan werkt als het gaat om duurzaamheid. “Duurzaamheid is veel breder. Zo zijn we ook bezig met circulariteit en kijken we hoe we vrijkomende materialen opnieuw kunnen inzetten. En een derde thema is klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. Dat is een integraler vraagstuk maar als onderdeel van VolkerWessels willen we graag meedenken met de opdrachtgever en aangeven waar ruimte is voor extra water of groen om hittestress in de stad te voorkomen. Ook op die manier werken we mee aan een betere leefomgeving”, formuleert Bos de doelstelling van het bedrijf.